Comisia de concurs a Consiliului raional Șoldănești a examinat dosarele depuse de candidaţii pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

20 iulie 2022

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobată prin Hotărârea Guvernului RM Nr. 201 din 11.03.2009 în ziua de 20 iulie curent, membrii comisiei raionale de concurs s-au întrunit pentru examinarea dosarelor candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de șef Secție administrație publică locală, specialist principal în problemele juridice și funcţia temporar-vacantă arhitect-șef din cadrul SCGD. Şedinţa a fost deliberativă, astfel încât din 7 membri au fost prezenţi 5. Din cele 5 dosare depuse pentru ocuparea funcției de șef al Secției APL au fost admişi la concurs 3 candidați . Avându-se în vedere că la funcţiile publice de execuţie de specialist principal în probleme juridice şi de arhitect-şef nu a fost depus nici un dosar de participare, membrii comisiei au decis prelungirea concursului pentru ambele posturi vacante pînă la data de 15 septembrie 2022.

 Pe lângă admiterea participanţilor la concurs, membrii comisiei au stabilit locul, data şi ora desfăşurării probei scrise dar și alte aspecte aferente desfășurării concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere.

Vladimir COREŢCHI, specialist principal resurse umane

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere – şef Secţie administraţie publică locală, poate fi vizualizată mai jos.

img20220720_14391854_0002-1