Comisia consultativă de specialitate ”Activități economico-financiare, agricultură, industrie și comerț” a examinat proiectele de decizie pentru ședința extraordinară din 05.01.21

4 ianuarie 2022

În ziua de 04.01.2022, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Șoldănești a avut loc ședința Comisiei consultative de specialitate ”Activități economico-financiare, agricultură, industrie și comerț” membrii căreia au supus examinării proiectele de decizii (8 la număr) incluse în ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului raional Șoldănești din data de 05 ianuarie 2021.

După ce au ascultat informațiile prezentate de raportori, au discutat și analizat în mod minuțios și multiaspectual conținutul prevederilor fiecărei decizii, membrii comisiei a fost dat aviz pozitiv pentru fiecare proiect de decizie cu propunerea amendamentelor și recomandărilor de rigoare.