CNAM a demarat procesul de achitare a primei de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă pentru anul 2024

5 ianuarie 2024

Persoanele care se asigură în mod individual pot să achite începând de vineri, 29 decembrie, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2024.

Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului.

Valoarea primei în sumă fixă pentru 2024 a rămas la nivelul anului curent – 12 636 de lei. În primele trei luni ale anului, persoanele obligate să se asigure în mod individual beneficiază în continuare de facilități la plata primei:

1014 lei vor plăti proprietarii de teren cu destinație agricolă;

1622 lei – persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;

2028 lei – fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în Republica Moldova, alți cetățeni care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern;

4056 lei – persoanele neangajate care exercită profesia de mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar, interpret, traducător și administrator autorizat, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege, persoanele care exercită independent profesia de medic de familie.

            Dacă fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, persoanele care desfășoară activitate independentă, avocații, notarii, executorii judecătorești, mediatorii etc. sunt concomitent pensionari sau dețin grad de dizabilitate, ei au obligația să achite prima de asigurare în sumă fixă pentru anul 2024.

            Prima în sumă fixă poate fi achitată prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay. În cazul plăţii prin MPay, nu e nevoie ca dovada achitării să fie prezentată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. Cei care nu pot achita online au posibilitatea să se adreseze la oficiile poştale, băncile comerciale și să plătească prima prin MPay sau prin intermediul terminalelor de plată ori se pot adresa la serviciile teritoriale relaţii cu beneficiarii ale CNAM.

            La achitarea primei de asigurare în sumă fixă, cetățenii introduc codul numeric personal (IDNP-ul). Astfel, atenționăm întreprinzătorii individuali, cum ar fi fondatorii de întreprindere individuală sau de gospodărie țărănească, la fel să facă plata utilizând codul numeric personal, nu codul fiscal al entității. Dacă achitarea va fi făcută folosind codul fiscal al entității, fondatorii menționați în ordinul de plată nu vor obține statut de asigurat în sistemul de asigurare medicală obligatorie.

Persoanele care nu se asigură în termenul legal vor plăti de la 1 aprilie prima în mărime deplină, adică 12 636 de lei, și penalitate pentru fiecare zi de întârziere.

            Statutul de persoană asigurată în mod individual este acordat de CNAM din data achitării primei AOAM în sumă fixă, însă nu mai devreme de 1 ianuarie şi este valabil până pe 31 ianuarie 2025.

CNAM recomandă ca prima în sumă fixă să fie achitată în luna ianuarie pentru ca beneficiarii să aibă, în continuare, acces la servicii de sănătate și îngrijire medicală.Cetăţenii care au întrebări referitoare la achitarea primei de asigurare în sumă fixă pot apela Serviciul telefonic Info CNAM – 0800 99999 (apel gratuit atât din reţeaua fixă, cât şi mobilă) sau solicita informaţii prin e-mail – suport@cnam.gov.md.   

                      Ala Oprea,
specialist categoria I in Secția Relații cu Beneficiarii Agenția Teritorială Centru a
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină