CESP Şoldăneşti a aprobat noi măsuri în legătură cu prelungirea stării de urgenţă în sănătate publică pînă la 30 noiembrie 2021

2 noiembrie 2021

Luni, 1 noiembrie 2021 a avut loc şedinţa Comisiei raionale extraordinare sănătate publică la care a fost analizată situaţia pandemică din raion în legătură cu prelungirea stării  de urgenţă în sănătate  publică declarată prin Hotărârea CNESP Nr. 64 din 26 octombrie 2021. La stabilirea măsurilor necesare controlului asupra dinamicii infectărilor,  membrii comisiei au reieşit atît din prevederile imperative ale Comisiei naţionale cît şi  din  datele prezentate de Centrul de sănătate publică Orhei, conform cărora,  în ultimele 7 zile premergătoare şedinţei,  în raion au fost înregistrate 68 de cazuri noi de covid-19, incidenţa fiind de  193 cazuri la 100 mii persoane. Astfel, raionul Şoldăneşti a fost plasat în pragul de alertă portocaliu, iar la 5 localităţi (Şoldăneşti, Dobruşa, Olişcani, Parcani, Sămăşcani)  le-a fost atribuit pragul de alertă roşu.

            În acest context, membrii Comisiei au hotărât de  a dispune posibilitatea prelungirii stării de urgenţă în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.  Conform aceleaşi decizii Direcţia Învăţământ a stabilit prelungirea vacanţei de toamnă pînă la data de 07.11.2021  pentru elevii din localităţile cu pragul de alertă roşu. La fel, pînă la 07.11.2021 s-a decis permiterea organizării evenimentelor private (nunţi, botezuri, mese de pomenire, mese festive) cu participarea a cel mult 50 de persoane în spaţii interioare sau 100 de persoane în spaţii exterioare ş.a. . Totodată, s-a decis ca începând cu data de 08.11.21 organizarea şi desfăşurarea evenimentelor nominalizate să fie sistată.

             Pentru angajaţii din prima linie, a căror interacţiune cu cetăţenii prezintă un grad înalt de infectare s-a recomandat atingerea nivelului de vaccinare  de 95 % pînă la  01 decembrie 2021, aceasta se referă la  personalul instituţiilor medico-sanitare (publice şi private), socio-medicale, centrelor de plasament pentru copii / vârstnici, personalul  din unităţile poştale şi bancare care interacţionează nemijlocit cu clienţii, angajaţii Inspectoratului de Poliţie, Centrului multifuncţional, APL şi toţi cei care prin natura activităţii lor interacţionează nemijlocit cu cetăţenii.

         Hotărârea  integrală a CESP Şoldăneşti Nr. 20 din  1 noiembrie 2021 poate fi accesată mai jos:

Secţia Administraţie Publică