Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din construcții”

13 august 2022

De câteva decenii, constructorii și producătorii materialelor de construcție au tradiția de a marca Ziua lucrătorului din construcții  în a doua duminică a lunii august.          Această ocazie îmi oferă un  prilej oportun de a transmite sincere urări de bine din partea Consiliului raional Șoldănești dar și al meu personal tuturor lucrătorilor din domeniu, dorindu-vă multă […]

Mesaj de felicitare din partea președintelui raionului Șoldănești cu ocazia „Zilei internaționale a tineretului” – 12 august

12 august 2022

Dragi tineri ai raionului Șoldănești !Felicitări cu ocazia Zilei Interaționale a Tineretului! În mod tradițional, oamenii din generații diferite marcheză această sărbătoare cu o dispoziție specială, căci tinerețea nu e doar o perioadă a vieții, ci o stare a sufletului. În această zi, fiecare dintre noi, uitând de propria vârstă, ne simțim tineri, aparținând timpului […]

Școala de vară a membrilor Consiliului de Tineret din cadrul Federației SINDASP

10 august 2022

La data de 05 august 2022, Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice(SINDASP) a lansat Școala de vară pentru membrii Consiliului de Tineret. Genericul activității date a fost: “Impactul tinerilor în formarea sindicatelor moderne și competitive. Motivație, implicare, rezultat”.             La acest eveniment au participat 18 membri de sindicat din cadrul asociaților sindicale raionale. Activitatea a […]

Ajutor de la stat : Cât s-a plătit în luna iulie 2022

10 august 2022

Acordarea ajutorului social se bazează pe stabilirea eligibilităţii şi sumei prestaţiei băneşti, utilizând cuantumul venitului minim garantat. Suma prestaţiei este echivalentă cu diferenţa dintre venitul lunar minim garantat şi venitul lunar al unei familii.             Pe parcursul lunii iulie 2022 de ajutor social au beneficiat 931 persoane din raionul Șoldănești în sumă de 1 […]

Despre procedura obținerii compensației pentru cheltuielile de transportare de peste hotare a corpului neînsuflețit  al cetățeanului RM

10 august 2022

 Potrivit Hotarîrii Guvernului nr. 159/2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material, de dreptul la compensaţie parţială a cheltuielilor  beneficiază persoana domiciliată în Republica Moldova, care demonstrează că a suportat cheltuielile de transportare de peste hotare a corpului neînsuflețit al cetățeanului Republicii Moldova.             Ea se acordă o […]

Pregătirea către iarnă și evaluarea situației din sectorul agro-alimentar a raionului   puse în discuție la o ședință comună cu primarii și inginerii cadastrali

10 august 2022

În legătură cu necesitatea evaluării nivelului de pregătire a sferei sociale și economice a raionului către perioada rece a anului 2022-2023 și a situației excepționale din sectorul agroalimentar, provocată de secetă, la 9 august 2022 a avut loc o ședință de lucru cu primarii, secretarii Consiliilor locale și inginerii cadastrali din localitățile raionului Șoldănești.             […]

Un ultim omagiu pentru Anton Solovei, veteranul Celui de-al 2-lea Război Mondial

9 august 2022

Regretăm profund trecerea la cele veşnice a eroului întregii națiuni, ultimul veteran al Celui de-al 2-lea Război Mondial din raionul Șoldănești – domnul Anton Solovei. Transmitem un mesaj de condoleanțe familiei, rudelor și tuturor celora care l-au cunoscut.Un suflet nobil s-a ridicat la cer, lăsând în urmă lacrimi şi durere. În timpul vieții dl. Solovei, […]

Veteranul Celui de-al 2-lea Război Mondial -Anton Solovei, petrecut pe ultimul drum

8 august 2022

 La 06.08.2022, unicul veteran al celui de-al II-lea război mondial  Anton Solovei din s. Cușmirca, r-nul Șoldănești a plecat spre îngeri. În timpul vieții dl. Solovei a fost un exemplu de dăruire și spirit de sacrificiu pentru apărarea valorilor neamului. A avut un destin plin de multe încercări: război, foame, deportări dar a reușit să […]

Rezultatele secerișului pentru anul 2022

4 august 2022

Agricultorii din raion au finalizat lucrările de recoltare a culturilor cerealiere și a rapiței. Canicula din această vară le-a dat mari bătăi de cap gospodarilor. Am avut o vară foarte grea din cauza lipsei precipitaţiilor. Producătorii agricoli au încheiat recoltarea mai devreme faţă de anii anteriori. Anul curent, suprafeţele de cereale de I grupă şi […]

Vizită de informare și monitorizare privind lucrările de construcție desfășurate la LT ”A. Mateevici” din or. Șoldănești

3 august 2022

Recent, în incinta Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Șoldănești, a avut loc o vizită de informare și monitorizare a implementării proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului teoretic „Alexei Mateevici” din or. Șoldănești”. Aici a fost convocată o ședință cu participarea membrilor CDL, inclusiv a reprezentanților Consiliului raional Șoldănești, ADR Centru, GIZ, a beneficiarului. Cu […]