Bibliotecarii din raion și-au trasat obiective și misiuni pentru anul următor

24 decembrie 2021

La data de 24.12.2021 în incinta Sălii de protocol a Consiliului Raional Şoldăneşti , a avut loc seminarul, organizat de Secţia Cultură, Tineret şi Sport cu angajaţii bibliotecilor din raion, unde s-au discutat obiective şi misiuni în activitatea bibliotecilor publice teritoriale pe anul 2022. Anul următor va fi un an al apropierii bibliotecilor de comunitate, iar comunitatea, împreună cu factorii de decizie, vor contribui la dezvoltarea domeniului biblioteconomic. El pretinde a fi un an al consolidării relațiilor dintre bibliotecă și comunitate. Aceasta este o prioritate, în contextul evaluării activităților bibliotecilor, dar și al atestării anuale a cadrelor bibliotecare din comunitate. Vorbind despre conexiunile și responsabilitățile bibliotecilor și decidenților, deciziile factorilor de decizie depind direct de politicile publice, „regula de aur” este ca scopurile și obiectivele decidenților să decurgă din necesitățile societății și nu din cele personale. La nivel territorial bibliotecarii vor promova politici privind susținerea formării continue a specialiștilor în domeniul biblioteconomiei și științelor informării , în timp ce la nivel național este necesară susținere la capitolul , îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ și de finanțare a domeniului, asigurându-se condiții favorabile de sănătate și protejarea patrimoniului național scris. De asemenea, bibliotecile publice își vor asuma în continuare rolul de punte de acces informațional pentru comunitatea servită, inclusiv pentru organele administrației centrale și locale. Bibliotecile vor fi acei actori comunitari care vor încuraja respectarea și promovarea drepturilor culturale fundamentale, acces la cultură și participarea la viața culturală a comunității. Bibliotecile vor promova diversitatea și protejarea identității culturale în comunitățile servite și vor promova recunoașterea contribuției culturii la coeziunea și incluziunea socială în comunitate. De asemenea, se va încuraja ca factorii de decizie să susțină programele naționale și locale de promovare a cărții și lecturii.

Ședința cu angajații din domeniu bibliotecilor a fost una interactivă cu responsabili de la Biblioteca Națională prin platforma zoom. Pe această cale aducem mulțumiri d-nei Ludmila Corghenci și colegilor de la Biblioteca Națională pentru instruirile metodice acordate bibliotecarilor.

Secția Cultură, Tineret și Sport

1919Поделились: 1НравитсяКомментироватьПоделиться