Au fost marcați 29 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova

29 august 2020

Cu prilejul marcării a 29 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, în orașul Șoldănești a fost organizat un miting solemn. La acest eveniment a  participat un număr limitat de persoane în legătură cu declararea stării de urgență  în sănătate publică legată de pandemia cu covid-19.

Ceremonia a debutat cu onorarea drapelului de Stat și a Imnului Republicii Moldova. Apoi cu un recital de versuri și cântece patriotice  în fața pubicului  a evoluat ansamblul folcloric „Lozioara” de la căminul de cultură ”George Coșbuc” din or. Șoldănești.

Invitații de onoare ai evenimentului au fost reprezentați de conducerea raionului Șoldănești, în frunte cu președintele raionului Șoldănești – Nicolae Mîndru, viceprimarul orașului Șoldănești –Vadim Groza, parohul bisericii ”Acoperământul Maicii Domnului ” din satul Șipca, protopop-mitrofor de Șoldănești –Vasile Rotari și șeful Inspectoratului de Poliție Șoldănești, comisar principal – Petru Costișanu.

În discursul său, dedicat  acestei sărbători de importanță semnificativă pentru destinul țării, președintele raionului Șoldănești – Nicolae Mîndru a expus următoarele gânduri: Se împlinesc aproape 3 decenii  de când Statul Republica Moldova se află pe calea libertății și independenței,  iar adevărul istoric al naţiunii a triumfat …  La 27 August 1991, aspiraţia de libertate a poporului nostru s-a împlinit. Pe harta lumii a apărut un nou stat – Republica Moldova. Această zi are o încărcătură simbolică specială pentru noi, ce ne uneşte în jurul ideii de libertate, de solidaritate, ne inspiră  încredere și speranță într-un viitor senin… Libertatea și demnitatea nu sunt un simplu produs al istoriei, ele se datorează în mare parte celor care au opus rezistență forțelor separatiste în Războiul pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova… ei sunt adevărate repere morale pentru generațiile ce se succed.

Apoi, pentru a înveșnici amintirea acelor eroi ai națiunii care au căzut în luptă a fost ținut un minut de reculegere în memoria lor.

El a continuat în felul următor: „ O incontestabilă valență istorică prezintă  și evenimentul de proclamare la 31 august 1989 a limbii române ca limbă de stat, prin care s-a consfințit importanța și valoarea ei etnică… Aproape 3 decenii vorbim în limba pe care ne-au lăsat-o strămoşii şi demonstrăm lumii întregi că ţara noastră are viitor. Întreaga noastră recunoștință se îndreaptă astăzi către cei care muncesc pentru ca Republica Moldova să devină o țarăînfloritoare. Vă urăm multă sănătate, fericire, bunăstare, perseverenţă şi noi realizări în munca Dumneavoastră pe care o faceţi în serviciul societăţii şi întru binele concetăţenilor noştri…”

Protopopul-mitrofor de Șoldănești, Vasile Rotari  a transmis alese gânduri și urări cu acest prilej deosebit. Totodată el i-a felicitat pe toți cu sfânta și  multaștepatata  sărbătoare –Adormirea Maicii Domnului, dorindu-le multă sănătate și prosperitate.

Șeful Inspectoratului de Poliție Șoldănești, comisar principal- Petru Costișanu s-a alăturat cu următorul mesaj de felicitare: „Onorată asistență! Stimați colegi! Cu ocazia aniversării independenței statului nostru, îmi exprim recunoștința față de cetățenii care au contribuit la dezvoltarea Republicii Moldova ca stat de drept și au făcut față provocărilor timpului manifestând fidelitate și credință la apărarea valorilor supreme, precum suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării. Începtul nu a fost ușor… iar astăzi, ne dăm bine seamă că fără curajul celora care au luptat pentru independența Republicii Moldova, fără patriotismul eroilor căzuți la datorie noi nu știam gustul independenței și adevăratele valori naționale. Ziua de 27 august va rămâne mereu înscrisă cu litere de aur în  paginile de cronică a edificării statului nostru. Cu prilejul celor două mari sărbători naționale ” Ziua Independenței Republicii Moldova” și ”Limba Noastră” adresez tuturor  cele mai calde urări de bine, sănătate, prosperitate, mult noroc și fericire, perseverență și noi realizări în munca Dumneavoastră în serviciul societății și întru binele poporului moldovenesc…”

Cu alese gânduri  și felicitări s-a adresat și viceprimarul orașului Șoldănești, Vadim Groza

 ” Cu ocazia celei de a 29-a aniversare a sărbătorii naționale ”Ziua Independenței” autoritatea publică locală adresează tuturor cetățenilor cele mai sincere felicitări. La 27 august 1991 Republica Moldova și-a declarat independența devenind stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără nici un amestec din exterior. Calea parcursă de Republica Moldova,  demonstrează voința  poporului nostru de a se consolida și de a deveni o țară suverană, de a ridica nivelul de trai al cetățenilor. Vă dorim pace, bunăstare și prosperitate…”

În această atmosferă solemnă și plină de patriotism  evenimentul consacrat sărbătorilor naționale s-a declarat închis. Apoi toți cei prezenți au depus pe rând flori deasupra soclului răstignirii eroilor căzuți pentru apărarea integrității și independenței țării.