Au avut loc dezbateri publice pe marginea proiectelor de decizii pentru ședința ordinară din 24.08.2021

18 august 2021

        În ziua de luni 16 august 2021 în Sala mare a Consiliului raional Șoldănești au avut loc dezbateri publice pe marginea chestiunilor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 24 august 2021. În cadrul dezbaterilor raportorii au prezentat audienței conținutul proiectelor de decizii și finalitatea adoptării acestora. Din cele 17 chestiuni pregătite conform ordinii de zile, o atenție deosebită a fost oferită unor așa proiecte de decizii, precum: cu privire la aprobarea executării bugetului raional pentru I-ul semestru al anului 2021; Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021, cu privire la nivelul de pregătire a instituțiilor publice din raion pentru activitate în perioada rece a anului 2021-2022, cu privire la situația epidemiologică în raion privind infecția cu coronavirusul de tip nou (covid-19) și măsurile întreprinse dar și cu privire la optimizarea rețelei de învățământ preuniversitar din raion.

        Raportorii au ținut cont de sugestiile oferite de  către participanții la dezbateri, astfel încât  proiectele de decizii  să poată întruni rigorile normative și de conținut pentru a primi avizul pozitiv al Comisiilor de specialitate. Pentru a face cunoștință cu conținutul proiectelor de decizii pentru ședința ordinară din 24.08.2021 puteți vizita Compartimentul Transparență – Proiecte de decizii  de pe pagina web a Consiliului raional Șoldănești.