ATENŢIE, AMBROZIA! O PLANTĂ PERICULOASĂ PENTRU CULTURILE AGRICOLE, DAR ŞI PENTRU SĂNĂTATEA OAMENILOR!

19 aprilie 2019

Proprietarii de terenuri ce nu vor întreprinde măsurile necesare pentru combaterea și răspândirea buruienilor vor fi amendați. În acest sens, Guvernul a aprobat la data de 3 octombrie 2018, Regulamentul privind combaterea și prevenirea răspândirii ambroziei, dar și un Plan de acțiuni pentru implementarea acestuia.

            ANSA de mai multe ori a atenționat despre pericolul cauzat de buruiana invazivă Ambrosia artemisiifolia, însă în majoritatea localităților din republică nu se intreprind măsuri fitosanitare de combatere!

            Ambrozia este o plantă care creşte pe marginea drumului, terenurile lăsate pârloagă, prin parcuri, în grădini, în culturile de cereale, de florea-soarelui etc. şi este extrem de periuloasă pentru oameni. În perioada august-septembrie polenul acestei plante, purtat de vânt, provoacă polinoze, este unul dintre factorii agravanţi ai astmului bronşic.

            O singură plantă matură poate elibera până la 8 miliarde de grăunțe de polen (20 microni în diametru) și până la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile germinative timp de 40 de ani.

            La depistarea buruienei este necesară suprimarea/eradicarea nemijlocită a plantei, prin:

– Smulgerea din rădăcină sau tăierea repetată, cel puţin de trei ori, înainte de înflorire, pentru a nu provoca dispersia polenului;

– Eradicarea prin lucrări agricole, ca de exemplu săpat – praşila manuală, tăiat – cosit manual sau mecanic;

            Ambrosia poate fi controlată cu succes folosind şi erbicide.

– Pentru terenurile necultivate, margini de drumuri, terasamente de cale ferată, o soluţie ar fi erbicidele totale, pe bază de glifosat sau cosirea, de preferat înaintea înfloririi, evitându-se astfel apariţia polenului răspunzător de alergii;

– Substanţele la care este sensibilă această buruiană sunt preparatele pe bază de imazamox sau florocloridon, conform Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova.

            Atenționăm, că conform prevederilor art. 35 alin.(1) lit.a) și b) a Legii nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantină fitosanitară, în procesul de cultivare a plantelor,persoanele fizice și juridice,indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare,sunt obligate să efectueze cercetarea sistematică a semănăturilor și a plantațiilor, realizarea de măsuri fitosanitare în scopul prevenirii apariției apariției și diseminării organizmelor dăunătoare.

            Totodată, conform art.189 alin. 2 al Codului Convențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008, omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în mod intenționat de către deținătorii de terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea dăunătorilor de carantină, a agenților patogeni ai bolilor de plante și a buruienilor, se sancționează cu amendă de la 3 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 48 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

            Până la data de 30 mai a fiecărui an, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor și Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică vor fi responsabile pentru identificarea terenurilor infectate cu ambrozie și monitorizarea curățirii acestora. În același timp, în perioada cuprinsă între răsărirea plantei şi sfârşitul perioadei de vegetaţie, responsabilii de gestionarea terenurilor vor fi obligați să distrugă buruiana prin cosire, smulgere sau tratare cu produse de uz fitosanitar.

Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești