ASOCIAŢIA PRIMARILOR din r.Şoldăneşti

5 decembrie 2019

La 05.12.2019 a fost constituită ASOCIAŢIA PRIMARILOR din r.Şoldăneşti.
Preşedinte al asociaţiei primarilor a fost reales DL.BURLACU Alexei, primarul s.Rogojeni.
Vicepreşedinţi au fost aleşi Dl LOPACI Valeriu, primarul s.Parcani şi Dl BULAT Andrei , primarul s.Pohoarna.
Secretarul Asociaţiei Primarilor a fost releasă Dna ABABII Angela. Le dorim succese!