Apicultura: între pasiune şi afacere!!!

13 aprilie 2019

La data de 11 aprilie curent, peste 40 de apicultori din raion s-au întrunit la seminarul desfăşurat în sala de ședințe a Consiliului raional Șoldănești, în cadrul proiectului “Activitatea demonstrativă și de instruire pentru implementarea stupilor apicoli verticali pe rama de 3/4”, organizat de Direcţia Agricultură şi Alimentaţie (DAA) în comun cu Asociaţia Națională a Apicultorilor din R.M. (ANARM).

            La seminar au fost invitaţi reprezentanţii: ANSA, Asociației Procesatorilor și Exportatorilor din R.M. și alții, unde au înştiinţat apicultorii despre mai multe aspecte în dezvoltarea sectorului apicol.

FD-nul Ion Maxim, preşedintele ANARM, a vorbit despre aspectele juridice în cadrul activității de apicultor, inclusiv cele prvind implimentarea acestui proiect, dar și despre unele aspecte privind protecția albinelor în perioada prelucrării cîmpurilor, fîșiilor forestiere și a plantațiilor de arbuști cu produse de uz fitosanitar. Totodată, el a accentuat că în baza proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM), a fost selectat și stimulat recent cu 80 de stupi verticali GȚ ”Paierele Ion” din satul Socola, r-nul Șoldănești. Stupii verticali îi va permite apicultorului să-și extindă activitatea prin creșterea numărului de familii de albini, a cantității și calității mierii.

Șeful DAA, d-nul Andrei Muțuțchi, a intervenit cu un cuvînt de salut pentru apicultorii prezenți, unde a vorbit și despre situaţia în sectorul apicol din raion.

     Despre stimularea familiilor de albine în primăvară, prevenirea bolilor și specificul stupilor pe rama 3/4, din experiența proprie, a vorbit d-nul Ion Vieru apicultor profesionist din satul Zaim, r-nul Căușeni.De asemenea, s-a adus la cunoștință despre suportul Statului prin Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru apicultori, inclusiv și Despre aspectele de formare şi activitate a grupurilor de producători. Toate acestea au fost relatate mai detaliat de către reprezentantul proiectului în derulare Mihaela Negru. În acest context, specialistul DAA Maxim Losenco, a recomandat apicultorilor să nu ezite și să se adreseze pentru mai multe informații la inițierea unei afaceri și la perfectarea dosarelor pentru subvenții.

Au fost puse în discuție, de reprezentantul Asociației Procesatorilor și Exportatorilor din R.M., d-nul Ion Levinti, cerințele și condițiile de export a mierii de albine, formarea prețului la miere și produse derivate apicole. Totodată el a îndemnat apicultorii de a trece de la apicultura tradițională la una ecologică. Asociația acordă suport la certificarea produselor melifere, pînă la exportul acestora.De asemenea, s-a adus la cunoștință despre suportul Statului prin Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru apicultori, inclusiv și Despre aspectele de formare şi activitate a grupurilor de producători. Toate acestea au fost relatate mai detaliat de către reprezentantul proiectului în derulare Mihaela Negru. În acest context, specialistul DAA Maxim Losenco, a recomandat apicultorilor să nu ezite și să se adreseze pentru mai multe informații la inițierea unei afaceri și la perfectarea dosarelor pentru subvenții.

   Pe parcursul seminarului apicultorii au abordat mai multe întrebări privitor la cadrul legislativ și organizatoric în sectorul apicol. Ei sunt indignați de unii AE care nu permit amplasarea familiilor de albine în raza activității lor, dar și încălcarea cerințelor legii privitor la folosirea preparatelor de uz fitosanitar. Totodată, ei și-au exprimat nemulțumiri asupra unui apicultor care încalcă obligațiunile și responsabilitățile apicultorului.

            “Cadrul legal trebuie să fie respectat atît de producătorii agricoli din fitotehnie, cît și de deținătorii stupinelor legale și de amatorii de îndeletnicirea respectivă. La compartimentul utilizării PUF la fel vă conduce-ți de Lege, cu toate că toți AE din fitotehnie au fost avertizați ca, pe parcursul perioadei de înflorire a culturilor agricole, PUF să fie folosite numai acelea din registru, care nu sunt dăunătoare. Amplasarea stupinelor cu încălcări de respectare a parametrilor de distanță, cît și afectarea apicultorilor din localitățile în cauză, v-or fi supuse examinării și primite măsuri legale. Totodată, stupinele unde sunt familii bolnave și au posibilitatea de răspîndire a infecțiilor sau dăunătorilor, v-or fi verificate de specialiștii locali ANSA”, a afirmat șeful DAA Andrei Muțuțchi.La finele acestui seminar s-a discutat şi chestiuni organizatorice ce ţin de fondarea asociaţiei raionale a apicultorilor, unde s-a și ales preventiv unii apicultori în calitate de:    președinte – d-nul Boris Volontir, satul Glinjeni; vicepreședinte – d-na Boico Rodica, or. Șoldănești; comisia de revizie – d-na Valentina Palii.

            În cadrul seminarului toţi apicultorii prezenţi au rămas satisfăcuţi de tematicile abordate, primind consultanţă şi asistenţa necesară şi s-a menţionat, că tot mai mulţi proprietari de prisăci de albine solicită acordarea ajutorului din partea Statului, referitor la producerea și realizarea produselor apicole, cît și eliberarea documentelor necesare pentru autorizarea prisăcilor de albine și activitate în conformitate cu cerințele sanitar-veterinare ale  R. Moldova.

Direcția Agricultură și Alimentație