Apel către strămoșii dacilor

20 septembrie 2022

”Era un popor brav acela, care a impus tribut superbei  împărătese de  marmură a lumii : Roma.

                  Era un popor nobil  acela a cărui cădere te împle de lacrimi, iar nu de dispreț și a fi descendentul unui popor de eroi, plini de noblețe, de amor de patrie și libertate, …n-a fost și nu va fi rușine niciodată”

                                                                                                Mihai Eminescu

         Este iarăşi luna septembrie, luna când la Rogojeni, deja al cincisprezece-lea an se desfăsoară sărbătoarea Ziua Daciei.  În această zi, 23 septembrie, anual, dacii din toate colțurile lumii se opresc din lucru și se pregătesc de sărbătoare. Este ziua Daciei, o zi din an dedicată strămoșilor noștri, memoriei străbune, când trebuie să vorbim despre cine suntem noi, de unde venim și din cine ne tragem.

         Conștientizând, că suntem urmașii lui Burebista, Decebal ori Ștefan cel Mare, trăind cu responsabilitatea istorică a neamului nostru, le vom putea lăsa urmașilor noștri o moștenire, de care să fie mândri.

 Buciumul  a răsunat din nou peste străvechiul pământ al Daciei şi toţi cei, care au rezonat la această chemare, s-au adunat într-un singur loc, în jurul ,,Cetății Răutului” din preajma Rogojeniului.

Ajunși la cea de-a XV-a  ediţie a Sărbătorii, le mulţumim tuturor celor care au contribuit şi contribuie la organizarea acestui eveniment. Este vorba de Consiliului Raional Șoldănești,  care asigură, an de an, partea financiară  a Sărbătorii, de Secția Cultură, Tineret și Sport, care se îngrijește de acest eveniment, de Primăria comunei Rogojeni – gazda Sărbătorii.

Amploarea acestei manifestări, este tot mai vizibilă, de la an la an. Căldura cu care sântem primiţi întotdeauna la această Sărbătoare, ne fac să revenim mereu la ea cu bucurie.

Oaspeții Sărbătorii din acest an au fost adevărate comori, sosite din diferite zone ale Republicii Moldova, dar și de peste hotarele ei, care au realizat împreună un frumos spectacol de zile mari.

Începutul  a fost unul promițător, realizat de Ansamblul de dans popular ,,Soroceanca” de la Colegiul de Arte ,,N.Botgros” din or. Soroca, Coregraf Maia Șevciuc, șefa catedrei coregrafie, urmat de Ansamblul de bărbați format din lucrărorii  Caselor și Căminelor de Cultură din raionul Șoldănești, conducător – Alic Rudei.

Rând pe rând pe scena cetății Răutului s-au perindat colectivele participante la sărbătoare- Ansamblul etnofolcloric de copii ,,Bujoreii” de la Liceul Teoretic cu Profil de Arte ,,N.Sulac” din mun.Chișinău, conducător artistic – Mihai Leon. Acest minunat colectiv a devenit deja renumit pe rețelele de socializare, datorită evoluărilor și înregistrărilor de succes. Putem spune cu siguranță că Ansamblul etnofolcloric ,,Bujoreii”, este cartea de vizită a instituției pe care o reprezintă cu mândrie. Participanți la sărbătoare a fost și tânăra generație, pilonii de nădejde a acestui neam – Ansamblul de dans popular ”Izvoraș” din or. Drochia, coregraf Valentina Cocitov;  Ansamblul folcloric de bărbați cu titlul ,,Model” ”Haiducii”, de la Palatul de Cultură ,,Nicolae Lupov” din or. Rezina, conducător Mihai Frunză; Ansamblul etnofolcloric ,,Crăițele” de pe lângă Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din mun. Chișinău. Discipolii Centrului de Excelență au participat la lucrările de restabilire a bordeiului din s. Rogojeni, în prezent sediul muzeului ,,Bașca lui Mihail Țara”, la restabilirea Puntei  îndrăgostiților, care leagă localitățile Rogojeni și Roșietici; Vecinii noștri din raionul Florești, Ansamblul folcloric de bărbați ”Strămoșii” din s. Cașunca, conducător Pavel Rusu; Orchestra de muzică  populară ”Poiana codrului” din or. Telenești. Conducător Andrei Midoni; Urmașii dacilor, Ansamblul folcloric ,,Cumătriţele”,  conducător Maia Mandraburca. Oaspeți de peste Prut, grupul folcloric ,,Țărăncuțele” din com. Suceveni, jud. Galați, Primar Marian Mitrofan. E de menționat faptul că comuna Suceveni din judetul Galați, România și comuna Rogojeni din raionul  Șoldănești au semnat un acord de înfrățire și parteneriat, care va deschide noi posibilități pentru raporturile de colaborare în domeniile de interes comun la nivelul comunelor.

Prezenţi la sărbătoarea  au fost și cei care pledează pentru descoperirea, formarea şi promovarea valorilor din domeniul meşteşugurilor artistice – meşterii populari. Lucrările lor au fost expuse în cadrul expoziţiei cu vânzare, unde spectatorii au avut posibilitatea să facă și unele achiziții.

E de menționat faptul că gazdele au fost deosebit de primitoare.Toate colectivele prezente la sărbătoare au  avut posibilitatea să se înfrupte cu renumita ciulama din carne de oae, preparată de către gospodarii satului. Nu a lipsit nici brânza de oi, sarmalele ca la Rogojeni, tradiționalul ulcior cu vin și…ciaiul ferbinte din buruieni ca la moldoveni.

Cu prilejul acestui frumos eveniment le aducem felicitări şi urări de sănătate, urări de bine şi apreciere, locuitorilor satului Rogojeni şi în deosebi Dlui primar Alexei Burlacu, pentru iniţiativa de a aduce această frumoasă sărbătoare la noi în raion, precum și pentru aportul adus la buna desfăşurare  a ediţiilor  anterioare și prezente a Sărbătorii „Ziua Daciei” în localitatea lor. Le mulţumim mult pentru cumsecădenia, patriotismul de care au dat dovadă, fiind cu adevărat  iubitori de neam, moştenitori şi transmiţători de datini, tradiţii, obicee.

Le dorim din suflet  răbdare, putere şi vrednicie să ducă şi mai departe „flacăra” acestei sărbători  care va fi inscrisă cu drag în istoria satului, a neamului.

         Valentina Rotaru, specialist Secția Cultură, Tineret și Sport Șoldănești