ANUNŢ:Concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de asistent social în primăria or. Şoldăneşti

6 martie 2020

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi Copilului Şoldăneşti

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei temporar vacante

de Asistent Social în primăria or.Șoldănești

          Cerinţe faţă de candidaţi:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vărstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • cunoaşterea cadrului legal şi normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

Studii

 • Avantaje: Studii universitare în asistenţă socială,
 • Studii universitare pedagogice, juridice, şiinţe sociale;

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea Legislaţiei în domeniu;
 • abilităţi de a lucra după un program solicitat;
 • calităţi morale;
 • abilităţi de comunicare;
 • cunoaşterea calculatorului şi experienţă practică în programele Windows, Word, Excel

Candidaţii vor depune:

 • cerere de participare la concurs;
 • curiculum vitae;
 • certificat medical;
 • diplomele de studii şi copia ei;
 • buletinul de identitate (copia);
 • declarația pe propria răspundere  privind absența antecedentelor penale.

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs:                  

20 MARTIE 2020.

Adresa: or. Şoldăneşti, str. Păcii 13.

Contacte: (272) 2-25-43,  Pleşco Angela