ANUNȚ de lansare a Concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare

16 ianuarie 2024

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță că începînd cu data de 17 ianuarie 2024 se dă start concursului pentru selectarea  reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare (CRD) Nord, Centru Sud, mun. Chișinău și UTA Găgăuzia. 

Consiliul Regional pentru Dezvoltare este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, avînd drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local.

Pentru formarea Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare Nord, Centru și Sud vor fi selectați câte cinci reprezentanți ai sectorului privat și cinci reprezentanți ai societății civile din regiunile de dezvoltare respective. 

Reprezentanții societății civile și sectorului privat în componența consiliilor regionale pentru dezvoltare vor fi selectați conform procedurii stabilite în „Regulamentul privind selectarea prin concurs a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare”, aprobat prin ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr.76/2023.

Dosarele pentru participare la concurs vor fi depuse în termen de 15 zile de la data anunțării concursului, termenul final fiind stabilit: ora 17.00, 31 ianuarie 2024.

Pentru mai multe detalii accesaţi http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4358&t=/Noutati/ANUN-de-lansare-a-Concursului-pentru-selectarea-reprezentantilor-societatii-civile-i-ai-sectorului-privat-in-calitate-de-membri-ai-Consiliilor-Regionale-pentru-Dezvoltare