Anunț-concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în cadrul Secției cultură

18 octombrie 2018

                                                                                                                        APROB:

 

                                                               ———————–Svetlana ROTUNDU

                                                                      Preşedintele raionului Şoldăneşti

 

APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI ŞOLDĂNEŞTI

        

Anunță concursul

pentru ocuparea funcţiei publice de  execuţie  vacantă –  

specialist  din cadrul secţiei cultură

 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul consiliului raional şi pagina web –www.soldanesti.md

Cerinţe specifice:

Studii:

  • Superioare licenţiate sau echivalente absolvite în domeniul  culturii, educaţiei  şi sportului.

 

Cunoştinţe:

  • cunoaşterea legislaţiei în domeniu culturii, educaţiei şi sportului;
  • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel;
  • cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin  e-mail Dosarul de concurs:    

  1. formularul de participare;
  2. copia buletinului de identitate;
  3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de  perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  4. copia carnetului de muncă;
  5. certificatul medical, după caz;
  6. cazierul judiciar/ declaraţia pe propria răspundere.

 

Data limită pînă la care poate fi depusă Dosarul de concurs – 05 noiembrie 2018

 

 

Contacte: telefon:  25460 e-mail: consiliu@mtc-sd.md