Ajutorul social pentru luna ianuarie 2023, în raionul Șoldănești

20 februarie 2023

În scopul eficientizării sistemului de prestații sociale și direcționării acestora către cei mai săraci, a fost adoptată Legea cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13 iunie 2008 și HG1167din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, care are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat familiilor defavorizate, prin acordarea ajutorului social stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al familiei și necesitatea de asistență socială.

Acordarea prestației se bazează pe stabilirea eligibilității și sumei prestației bănești, utilizând suma venitului. Suma prestației este echivalentă cu diferența dintre venitul lunar minim garantat și venitul lunar al unei familii.

Pe parcursul lunii ianuarie 2023, Direcția Asistență Socială Șoldănești, în continuare a recepționat și a prelucrat cererile de acordare a ajutorului social/ajutor pentru perioada rece a anului conform LEGII Nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social și Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.

Astfel, de ajutor social au beneficiat – 1 234 beneficiari în suma de 2 mln.225 mii 929 lei, ajutor pentru perioada rece a anului – 4 457 beneficiari în sumă de 3 mln.238 mii 900lei.

Mijloace financiare totale transferate în acest scop constituie 5 min.464 mii 829 lei.

Totodată au fost stopate 18 cereri de ajutor social în baza anchetelor sociale,întocmite în urma vizitelor la domiciliul beneficiarilor de ajutor social, ca urmare a declarării datelor eronate.  

În atenția beneficiarilor de ajutor social !!!

Pentru a evita situaţii de stopare a ajutorului social sau de returnare a banilor primiți de la stat nelegitim, îndemnăm beneficiarii de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, să fie responsabili, să declare informaţia corect, să utilizeze în exclusivitate această prestație pentru îmbunătățirea nivelului minim de bunăstare!

Alina GORPASÎN, specialist superior în administrarea ajutorului social