Ajutorul social acordat beneficiarilor raionului Șoldănești pentru luna august 2022

15 septembrie 2022

În scopul eficientizării sistemului de prestații sociale și direcționării acestora către cei mai săraci, a fost adoptată Legea cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13 iunie 2008 și HG1167din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, care are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat familiilor defavorizate, prin acordarea ajutorului social stabilit în  conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al familiei și necesitatea  de asitență socială.

   Acordarea prestației se bazează pe stabilirea eligibilității și sumei prestației bănești, utilizînd suma venitului. Suma prestației este echivalentă cu diferența dintre venitul lunar minim garantat și venitul lunar al unei familii.

   Pe parcursul lunii august 2022, Direcția Asistență Socială Șoldănești, în continuare a recepționat și a prelucrat cererile de acordare a ajutorului social/ajutor pentru perioada rece a anului conform  LEGII  Nr. 133 din  13.06.2008  cu privire la ajutorul social și Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.

   Astfel au beneficiat de ajutor social 921 beneficiari în suma de 1 mln.104 mii 825  lei.

   Mijloace financiare totale transferate în acest scop constituie 1 mil.104 mii 825  lei.

   Totodată, au fost stopate  21 cereri de ajutor social în baza anchetelor sociale, întocmite în urma vizitelor la domiciliul benificiarilor de ajutor social, ca urmare a  declarării datelor eronate.  O cerere de ajutor social a fost stopată în baza procesului verbal prezentat de primaria localității Mihuleni în urma refuzului repetat a șomerului de prestare a activităților de interes comunitar.

   De asemenea, în baza constatărilor stabilite în procesele verbale recepționate de la primarii localităților r-lui Șoldănești,  au fost întocmite 2 avertizări cu privire la încetarea plății ajutorului social în cazul constatării repetate a refuzului  de participare  sau  de neândeplinire a activităților de interes comunitar.

                             În atenția beneficiarilor de ajutor social !!!                                       

 Pentru a evita situaţii de stopare a ajutorului social sau de returnare a banilor primiți de la stat nelegitim, îndemnăm beneficiarii de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, să fie responsabili, să declare informaţia corect, să utilizeze în exclusivitate această prestație pentru îmbunătățirea nivelului minim de bunăstare!

Alina GORPASÎN, specialist superior în administrarea ajutorului social, DASPFC Șoldănești