Ajutor de la stat : Cât s-a plătit în luna iulie 2022

10 august 2022

Acordarea ajutorului social se bazează pe stabilirea eligibilităţii şi sumei prestaţiei băneşti, utilizând cuantumul venitului minim garantat. Suma prestaţiei este echivalentă cu diferenţa dintre venitul lunar minim garantat şi venitul lunar al unei familii.

            Pe parcursul lunii iulie 2022 de ajutor social au beneficiat 931 persoane din raionul Șoldănești în sumă de 1 miln.160 mii 489 de lei. Corectitudinea acordării lui a fost verificată  prin efectuarea unor vizite de control de către specialiştii Direcţiei Asistentă Socială (…) Şoldăneşti în localităţile raionului,  inclusiv în oraș. În urma evaluării la domiciliu 94 de cereri au fost stopate: s-au constatat bunuri nedeclarate, membri ai familiei fără statut ocupaţional, modificări în componenţa familiei şi refuzul beneficiarilor cu statut de şomer de a presta servicii de interes comunitar.

             Pentru a evita situaţii de stopare a ajutorului social sau de returnare a banilor primiți de la stat nelegitim, îndemnăm beneficiarii de ajutor social să fie responsabili, să declare informaţia corect, să utilizeze în exclusivitate această prestație pentru îmbunătățirea nivelului minim de bunăstare!                  

                                

Alina GORPASÎN, specialist superior în administrarea ajutorul social la Direcția Asistență Socială,

Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești