Achiziţii publice

 Anunţ de participare privind achiziţionarea serviciilor “Lucrări de întreţinere de rutină a drumurilor publice locale, raionale an.2019 r-ul Şoldăneşti” 02.04.2019

Informaţie cu privire la Procedurile de achizitii publice desfăşurate în perioada anului 2018

 Anunţ de participare privind achiziţionarea serviciilor “Lucrări de întreţinere de rutina a drumurilor publice locale raionale
an.2019 r-nul Soldanesti” 

Informaţie cu privire la procedurile de achiziţii publice desfăşurate în perioada anului 2018

Monitorizarea contractelor de achiziţii publice încheiate de către Consiliul Raional Şoldăneşti în perioada anului 2018 

Anunţ de participare privind achiziţionarea unor servicii

Informaţie cu privire la procedurile de achiziţii publice desfăşurate în perioada anului 2019 la situaţia 21.01.2019

 În atenţia autorităților contractante

Ordin_de modificare  a ord. Nr. 193 din  27 noiembrie 2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale

Plan de achiziții 2019

Anunţ de intenţie 2

 Anunţ de intenţie 1

 Monitorizarea contractelor de achiziții publice  încheiate de Consiliul raional Șoldănești pentru perioada a 9 luni a anului 2018 

Autorităților contractante-privind modificarea și completarea Legii nr.131 din 03.07.2015

Anunț de participare la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI nr. 18/04536 din 29.09.2018

Anunț de participare la procedura de achiziție publică de tip : CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI nr.18/04526 din 29.09.2018 

 În atenţia autorităţilor contractante

 Anunț de intenție din 15.06.2018 privind Licitația Publică “Lucrări de construcție a gazoductului cu presiune înaltă s.Salcia, com. Climăuți, com. Vadul – Rașcov, raionul Șoldănești” 

Informaţie cu privire la procedurile de achiziții publice desfășurate în perioada I semestru, anul 2018

Monitorizarea contractelor de achiziţii publice încheiate de către Consiliul Raional Şoldăneşti în perioada I semestru, anul 201

Planul de achiziţie al Consiliului Raional  Şoldăneşti pe anul 2018 

Anunț de participare la licitație publică  – Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale raionale – drumuri asfaltate an.2018 r-ul. Șoldănești, data desfășurării 15.05.2018

Anunț de participare la licitație publică  – Lucrări de întreținerea periodică și reparații curente a drumurilor publice locale raionale – renovarea trotuarelor, data desfășurării 10.05.2018

Anunț de participare la licitație publică  – Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale raionale – drumuri asfaltate an.2018 r-ul. Șoldănești

Anunț de participare la procedura de achiziție publică de tip COP

Anunț de participare la licitație publică  – Lucrări de întreţinere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale raionale – renovarea trotuarelor

Anunț de participare la licitație publică  – Întreținerea periodică și reparații curente a drumurilor publice locale raionale – drumuri asfaltate an.2018 r-ul. Șoldănești

Comunicat privind cele mai frecvente încălcări admise de către autoritățile contractante în procesul de desfășurare a procedurilor de achiziții publice depistate de agenția achiziții publice în cadrul controalelor ex-post

Informație cu privire la desfășurarea COP nr.1800026 din 22.01.2018

Informatie cu privire la desfasurarea COP nr. 1800001 din 18.01.2018

Anunt de intentie achizitii publice pentru anul 2018

Anunt de participare la procedura de achizitie publica de tip COP – intretinerea drumurilor pe timp de iarna in r. Soldanesti

Anunt de participare la procedura de achizitii publice de tip COP – achizitionarea produselor petroliere

Anunt de participare la procedura de achizitii publice de tip COP – intretinerea drumurilor pe timp de iarna in raionul Soldanesti, anul 2018

Monitorizarea contractelor de achiziţii publice încheiate de către Consiliul Raional Şoldăneşti în perioada anului 2017

Monitorizarea contractelor de achiziţii publice încheiate de către Consiliul Raional Şoldăneşti pentru perioada 2017

4. Informație cu privire la desfășurarea concursului ofertei de preț nr.1703658 din 31.10.2017

3. Informație cu privire la concursul ofertelor de preț nr.1703561 din 19.10.2017

2. Informație privind desfăşurarea Licitației publice nr.170349 din 19.09.2017

1. Informație cu privire la desfășurarea concursului ofertei de preț nr.1700024 din 18.01.2017

Anunt de intentie achizitii publice