28 aprilie – Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

28 aprilie 2022

La 28 aprilie este marcată în întreaga lume Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă. Această zi are menirea de a sensibiliza prevenirea accidentelor la locul de muncă și a bolilor profesionale. La fel Ziua de 28 aprilie este asociată şi cu mişcarea de comemorare a victimelor accidentelor de muncă şi a persoanelor care s-au îmbolnăvit la locul de muncă.

În 2021 au fost înregistrate la Inspectoratul de Stat al Muncii 632 de comunicări a evenimentelor de accidentare la locul de muncă. Pe parcursul anului inspectorii de muncă au cercetat 62 de accidente de muncă grave şi 34 mortale. Conform datelor statisitice au fost accidentaţi grav 68 de angajaţi şi au decedat ca rezultat al accidentelor la locul de muncă – 36 de persoane. Având în vedere că Moldova e o țară mică, acesta este un mare semnal de alarmă. Cu regret, accidente de muncă grave şi mortale au avut loc şi în teritoriul arondat Inspecţiei Teritoriale de Muncă Orhei. Astfel, în 2021 au fost cercetate partu accidente de muncă mortale (doi salariaţi decedaţi în raionul Teleneşti, unul – în raionul Rezina şi un angajat în raionul Şoldăneşti).

În scopul prevenirii acestor situații, Inspectoratul de Stat al Muncii în comun cu partenerii sociali desfășoară în permanență diferite măsuri de informare şi responsabilizare a angajatorilor și salariaţilor.

În anul curent Ziua de 28 aprilie este marcată cu genericul « Acţionăm împreună pentru a consolida o cultură pozitivă a securităţii şi sănătăţii în muncă”.

În cadrul tuturor instruirilor, sensibilizărilor organizate cu agenţii economici şi salariaţii se accentuează că prioritatea tuturor celor implicați în procesul de muncă trebuie să fie siguranța și sănătatea lucrătorilor. Accidentele şi bolile la locul de muncă pot fi evitate prin prevenție, informare și responsabilizare şi prin ridicare la cel mai înalt nivel a culturii securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.

Salariaţii şi angajatorii trebuie să treacă de la abordarea formală la una activă de promovare a activităţilor de protecţie şi prevenire la locul de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. Nici un bun material, serviciu prestat, profit ai unei companii nu merită să fie pusă în pericol viaţa şi sănătatea unei persoane. Viaţa nu are preţ.

Lumea muncii este dinamică, apar noi tehnologii, provocări noi (pandemia Covid-19) din acest motiv în managementul unei companii prioritar trebuie să fie evaluarea riscurilor profesionale şi implementarea măsurilor de protecţie şi prevenire, precum şi mottoul “Zero accidente”. Realizarea cu succes a acestor activităţi poate avea loc doar în cadrul unui dialog deschis între angajator şi salariaţi.

Criza globală de la începutul anului 2020 a avut efecte profunde în toate sferele şi se resimte în continuare. Dar necătând la aceasta angajatorii trebuie să investescă în sisteme reziliente de siguranță și sănătate ocupațională.

Inspecţia Teritorială de Muncă Orhei