Situaţia social-economică a raionului Şoldăneşti în ianuarie-septembrie 2023

1 decembrie 2023

Situația demografică în ianuarie-septembrie 2023 a fost determinată de o descreștere a nivelului natalității cu 20,8 la sută, mortalității cu 3,3 la sută, nupțialității cu 11,3 la sută comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, de asemenea a fost înregistrată o descreștere a nivelului divorțialității cu 30,0 la sută comparativ cu perioada respectivă a anului […]

Mesajul de felicitare al Direcției Agricultură și Alimentație cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare

24 noiembrie 2023

Multstimați agricultori și lucrători din instrustria alimentară! Tradițional, în a patra duminică a lunii noiembrie, agricultorii consemnează sărbătoarea profesională – Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. Domeniul în cauză constituie unul dintre sectoarele cheie pentru raion și are o pondere considerabilă în creșterea economiei locale. În preajma zilei profesionale, plugarii din raion au încheiat […]

Consilierii raionali întruniți în ședință extraordinară

24 noiembrie 2023

Conform Dispoziţiei preşedintelui raionului nr.55 din 21.11.2023 Cu privire la convocarea Consiliului raional Şoldăneşti în şedinţă extraordinară la 24 noiembrie curent consilierii raionali s-au întrunit în şedinţă. Din cei 27 consilieri aleși, în cadrul şedinţei au fost prezenți 20, ședința fiind prezidată de consilierul Ion Burez. În cadrul ședinței au fost puse în discuție 16 proiecte de […]

Mesajul de felicitare al președintelui raionului Șoldănești cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare

24 noiembrie 2023

Stimați lucrători din agricultură și industria prelucrătoare! Tradițional, la finele lunii noiembrie celebrăm ziua Dumneavoastră profesională. Această sărbătoare  ne oferă un bun prilej de a menționa că  agricultura rămâne a fi un sector de bază al economiei raionului nostru, iar de eficienţa activităţii Dumneavoastră depinde bunăstarea poporului nostru. Printre dificultăți, riscuri dar și reușite s-a […]

10 noiembrie 2023 – 43 de ani de la fondarea raionului Şoldăneşti

10 noiembrie 2023

Stimați cetățeni ai raionului Șoldănești! La 10 noiembrie  se împlinesc 43 de ani de la fondarea raionului Şoldăneşti, eveniment de o importanţă deosebită pentru noi toţi, deoarece prin constituirea sa s-au pus bazele unei comunităţi de localităţi unice prin potenţialul lor socio-economic dar şi cultural. Este un moment în care ne aducem aminte de capitole […]

Ajutorul social pentru luna octombrie 2023

7 noiembrie 2023

Pe parcursul lunii octombrie 2023, Direcția Asistență Socială Protecția Familiei și Copilului Șoldănești, în continuare a recepționat și a prelucrat cererile de acordare a ajutorului social conform LEGII Nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social și Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social. Astfel, de ajutor social au […]

Atenţionare! Stimaţi cetăţeni ai raionului Şoldăneşti şi ai Republicii Moldova

3 noiembrie 2023

Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viaţa şi activitatea comunităţii locale, care presupune şi necesitatea asigurării unor măsuri de reducere şi minimalizare a riscului de intoxicații cu produse ale arderii și incendii. În perioada sezonului rece, creşte pericolul producerii cazurilor de intoxicație cu produse ale arderii și incendiilor din cauza instalațiilor […]

Comisia de concurs din cadrul Direcţiei finanţe informează

30 octombrie 2023

În rezultatul ехаminării dоsаrеlоr prezentate de сătrе candidații la соnсursul реntru осuраrеа funcției рubliсе de execuție, specialist secție elaborarea și administrarea bugetului, аu fost admiși la concurs 2 (doi) candidați ( anexa nr.2 la Рrосеsul-vеrbаl nr.l din 30.10.2023). În conformitate cu рrеvеdеrilе Rеgulamеntului cu рrivirе la осuраrеа funcției publice рrin соnсurs,  aprobat рrin Ноtărârеа Guvеrnului […]

Să combatem traficul de fiinţe umane astăzi pentru un viitor sigur

25 octombrie 2023

În contextul Zilei Europene și a Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane, marcate în perioada 18-25  octombrie 2023, atenționăm cetăţenii  despre riscurile și consecințele acestui fenomen. Campania națională Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane a ajuns la cea de-a 12 -a ediție și reprezintă un instrument important de informare în scopul […]