Ziua Victoriei şi a Europei sărbătorite la Şoldăneşti

13 mai 2019

  În ziua de joi, 9 mai 2019, a fost marcată cea de-a 74-a aniversare de la victoria Uniunii Sovietice și aliaților săi asupra Germaniei hitleriste în cel de-al 2-lea Război Mondial, în țară fiind sărbătorită concomitent cu Ziua Victoriei și Ziua Europei. Cu acest prilej și în orașul Șoldănești s-a desfășurat un miting comemorativ. Astfel, din scuarul din preajma străzii Păcii au pornit cu pași solemni coloane de funcționari publici, reprezentanți ai instituțiilor publice în frunte cu președintele raionului Șoldănești, Nicolae Dorogan. Marşul s-a desfăşurat sub ritmurile fanfarei raionale „Dumbrava” (conducător Aurel Julavschi). Toți, cu fețe meditative, îmbrăcați la patru ace, cu flori de lalele și liliac în mâini, și-au îndreptat pașii spre monumentul eroilor căzuți la război de pe strada Victoriei. Unii dintre participanții coloanei, în mare parte tineri, purtau în mâini fotografii ale acelor eroi.    

Mitingul consacrat Zilei Victoriei s-a început în fața monumentului , sub răsunetul Imnului de stat, în prezența sutelor de oameni adunați la eveniment. Înalții demnitari, aflați în fața monumentului au rostit discursuri solemne, exprimând cinste și respect eroilor neamului, dar și gânduri despre importanța istorică a Victoriei și impactul ce l-a avut asupra lumii de astăzi. Primul a vorbit președintele Nicolae Dorogan:

Dragi cetăţeni! Stimaţi veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei! Manifestăm profund respect pentru eroismul buneilor şi a străbuneilor noştri, nu doar pentru cei căzuţi pe câmpul de luptă, care au ţinut piept duşmanului, dar şi pentru cei care au contribuit la făurirea Victoriei comune în spatele frontului, care au reuşit să supravieţuiască în timpuri de grea încercare a neamului nostru.

           Ţara a plătit un preţ greu pentru realizarea Victoriei. Sacrificiul, durerea şi efortul au fost enorme. Ne închinăm cu pietate în fața făuritorilor Victoriei, fiindu-le profund recunoscători pentru stoicismul și fermitatea manifestate pe câmpul de luptă. Deci 9 mai este Ziua Victoriei, dar și a reconcilierii. Pentru că o victorie este deplină doar atunci când e urmată de o pace îndelungată și de bunăstare pentru cetățeni. Iar Europa din 1945 încoace înseamnă pace, armonie şi bunăstare...

           Vă adresez cele mai sincere urări de  bine, de sănătate  trainică, cutezanţă şi mulți ani sub un cer senin ! Memoria despre marele război împotriva fascismului, despre Marea Victorie, despre eroismul Dumneavoastră va trăi veşnic în sufletele şi inimile noastre!”.

Doamna deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ex-președinte al raionului Șoldănești, Svetlana Rotundu a venit cu următorul mesaj:

”Stimați locuitori ai orașului Șoldănești, stimate văduve de război, dragi feciori și rude ale veteranilor de război, stimați concetățeni, ziua de 9 mai 1945 are o conotație dublă și se referă la data în care aliații din cel de-al doilea război mondial au obținut victoria Germaniei naziste, punînd astfel capătul celei mai distrugătoare conflagrații din istoria bătrînei Europe.Ghidați de  apropierea țării noastre de standardele europene, Parlamentul Republicii Moldova a declarat ziua de 9 mai drept Ziua Victoriei și a Europei. Avem temei să credem că realizarea aspirațiilor la un viitor mai bun, este integrarea țării noastre în Uniunea Europeană, spațiu al democrației și prosperității. Adunați astăzi la flacăra focului veșnic vom comemora toate victimele acelui război care a spulberat ostași și populație pașnică. Regretăm faptul că milioane de oameni au  murit într-un război generat de liderii politici  care au promovat  o ideologie  inumană și antidemocratică pe care o vom condamna la nesfîrşit. Pentru cei căzuți la datorie, rog cu toții astăzi, să coborâm sufletele noastre în bernă. Este de datoria noastră să le transmitem urmașilor noștri că libertatea și pacea au o valoare inestimabilă deoarece pentru ele milioane de oameni și-au sacrificat viața.”

Primarul orașului Șoldănești, Ion Cuculescu, a fost următorul care a adus omagiu eroilor războiului pentru independenţă şi pace:

„Războiul împotriva cotropitorilor fasciști, care a răpit milioane de vieți omenești, a distrus economii create prin munca câtorva generații. Această zi este una de triumf. Pentru noi sunt importante nu doar memoria acelor ani, dar și lecțiile scrise cu sânge pe care ni le-a oferit cel de-al 2-lea Război Mondial… Pacea cucerită cu jertfa a milioane de vieți trebuie să fie preţuită etern, iar noi ne-am luat angajament să nu dăm uitării această zi de comemorare, ci să o transmitem cu devotament generațiilor viitoare”.

Și șeful-adjunct al Inspectoratului de Poliție Șoldănești, Vadim Pîrău, a rostit un mesaj de felicitare:

”Stimați veterani, concetățeni! An de an ziua de 9 mai este Ziua Memoriei acelora ce au luptat ca noi și urmașii noștri să avem un viitor pașnic. Faptele de eroism, sacrificiul și curajul participanților  la acel război groaznic au fost decisive pentru obținerea victoriei, iar numeroasele vieți sacrificate pe câmpul de luptă nu ne pot lăsa indiferenți  nici astăzi, făcându-ne să conștientizăm consecințele devastatoare ale conflagrației mondiale, cât și necesitatea conjugării eforturilor pentru evitarea unui asemenea conflict pe viitor… Cinste și slavă celor care au adus și păstrat libertatea!”.

Președintele organizației teritoriale Șoldănești a Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova, Anatolie Tatarenco, a fost ultimul care a adus cuvinte de elogiu victimelor războiului şi a menţionat următoarele:

”Vreau să cred că aceasta este o sărbătoare sfântă pentru toți oamenii care țin minte acele vremuri… Acel război a produs răni adânci în inimile și sufletele a zeci de milioane de oameni. Biruința în Marele Război pentru Apărarea Patriei a fost obținută de întreg poporul – de cei de pe front, de la fabrici, uzine sau care creșteau pâine pe câmp. Ne închinăm în fața celor căzuți și în fața celora care au mai rămas astăzi în viață…”.

Pe final, elevii Liceului teoretic „Alexie Mateevici” din oraşul Şoldăneşti au prezentat un program literar-artistic în semn de închinare adusă eroilor pentru cele 74 de primăveri pașnice, dăruite generaţiilor de după război. Manifestaţia s-a încununat cu depuneri de flori la Monumentul Eroilor Căzuţi. După aceasta, în căminul de cultură „George Coşbuc” a avut loc un concert tematic, unde unele dintre cele mai bune colective de artişti amatori din centrul raional şi-au etalat prin cântec şi dans respectul faţă de făuritorii unei noi lumi  ai păcii şi libertăţii.

            Pentru Uniunea Europeană această zi este de asemenea cunoscută și ca Ziua Schuman, astfel fiind comemorată declaraţia istorică a ministrului francez de externe prin care s-a propus de a crea o nouă formă de organizare a statelor Europei, o Comunitate supranațională. Evenimentul este sărbătorit anual ca Ziua Europei, iar francezul Robert Schuman e considerat a fi unul din părinții fondatori ai Uniunii Europene. Marcarea acesteia şi în ţara noastră a fost o consecinţă a Semnării de către statul nostru a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Totodată, prin sărbătorirea concomitentă a Zilei Victoriei, făcându-se abstracţie de ideologia sovietică, se păstrează vie memoria predecesorilor noştri, care au luptat pentru pace între popoare. Din totalul de participanţi la al Doilea Război Mondial, din raionul  Şoldăneşti au rămas în viaţă doar 4 veterani: Vasile Iurcu (Olişcani), Fiodor Baidan (Recești, comuna Dobrușa), Nichita Gadarag (Sămăşcani) și Anton Solovei, (Cușmirca).

Secţia Administraţie publică