Ziua Independenței- o zi pentru cauză și suflet

27 august 2018

 

La 26 august 2018 la  Șoldănești a fost organizată sărbătoarea consacrată Zilei Independenței Republicii Moldova. Startul festivităților a fost dat de Parada Portului Popular la care, pe lângă conducerea raionului (în calitate de organizator a evenimentului) s-au alăturat atât reprezentanții instituțiilor descentralizate și deconcentrate din teritoriu, cât și primarii din raion. Astfel, în componență deplină, spre centrul orașului şi-au croit drum colectivele de muncă, reprezentanţii primăriilor, susţinuţi de colectivele artistice de amatori, care au defilat în straie naţionale de o varietate deosebită.
            În fruntea delegaţiilor au mers în pas cadenţat 3 colaboratori ai Inspectoratului de poliţie Șoldănești, îmbrăcați în straie de sărbătoare. Ei au purtat în mod solemn drapelul Republicii Moldova. Pasul participanţilor la paradă a fost ghidat de ritmurile fanfarei Consiliului raional „Dumbrava”. Coloana a fost urmată de conducerea raionului Şoldăneşti: preşedintele Svetlana Rotundu, vicepreşedintele Nina Florea, consilieri raionali, angajaţi ai Direcţiilor, Secţiilor, Serviciilor Consiliului raional Şoldăneşti. Alături de conducerea raionului au fost: protopopul raionului Şoldăneşti Vasile Rotari, reprezentantul Guvernului în teritoriu Lora Grosu. Strada Păcii, pe care au purces participanții la paradă, era amenajată în atmosferă de sărbătoare, iar trotuarele cu pavaj nou au conferit peisajului un aspect de oraș civilizat.
În centrul urbei participanţii la paradă s-au încins la hora mare. Apoi,  în drum spre Parcul de Odihnă şi Cultură, ei au depus flori la Răstignirea edificată lângă Inspectoratul de Poliție în memoria ostaşilor căzuţi în luptele pentru Independenţa şi Integritatea ţării noastre. Astfel au adus un elogiu eroilor.
Despre semnificația istorică și edificatoare a acestei zile naționale a vorbit președintele raionului, Svetlana Rotundu: ”Fiecare sfârşit de august ne reîntoarce în timp şi ne aminteşte de voinţa neamului nostru, care şi-a redobândit suveranitatea şi independenţa. Data de 27 august, Ziua Independenţei Republicii Moldova, a devenit un eveniment important pentru locuitorii ţării noastre şi un bun prilej de a ne aminti cum am evoluat, ce am obţinut şi ce nu am reuşit în această perioadă. Responsabilitatea făuririi unui stat modern şi puternic, valorificarea tezaurului cultural-lingvistic al poporului nostru, educaţia tinerei generaţii în spiritul patriotismului şi respectului faţă de valorile plaiului moldav sunt doar câteva imperative importante de realizat de către autorităţi şi de cetăţenii ţării noastre.

Evocând evenimentele de acum 27 de ani, în memoria noastră revin Marile Adunări Naţionale cu prezenţa sutelor de mii de moldoveni din toate colţurile Republicii Moldova. Printre acei eroi au fost şi mulţi pământeni de-ai noştri, pe care nu avem dreptul să-i dăm uitării. Ei trebuie să fie un exemplu pentru noi totdeauna, mai ales azi, când am ales calea europeană de dezvoltare a țării. Independenţa de care ne bucurăm şi astăzi, pe care o merităm pe bună dreptate, obţinută prin zbuciumul şi dorinţa de a fi liberi, ne face să construim o viață mult mai bună, un viitor sigur pentru următoarele generaţii. Mii de moldoveni din toate colţurile țării au venit atunci în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, pentru a fi martorii unui act istoric, înscris cu cuvinte de aur în paginile de cronică a edificării noului stat moldovenesc.

Avem tot mai multe drumuri bune, grădiniţe şi şcoli frumoase, dotate cu inventar modern, spitale renovate şi cu aparataj performant. S-a schimbat şi mentalitatea oamenilor, majoritatea privind cu încredere spre occident. Dar, întâi de toate, independenţa presupune disciplină, muncă şi demnitate. Fiecare dintre noi trebuie să educăm aceste calităţi în sine… Aceste sărbători trezesc în fiecare cetăţean al ţării noastre un sentiment de solidaritate şi de afirmare pentru trecutul istoric, care a lăsat puternic amprente atât în viaţa economică, cât şi în cultura naţională”…
Tot cu această ocazie, preşedintele raionului, în baza dispoziţiei emise în acest sens, a conferit diplome de merit celor mai de seamă cetăţeni ai raionului. Totodată, cu ocazia anunţării totalurilor Campionatului raional la fotbal, preşedintele raionului, alături de conducerea Asociaţiei raionale de fotbal, a înmânat Cupa, medalii şi premii băneşti echipelor învingătoare…
Parcul de Cultură și Odihnă din orașul Șoldănești a forfotit de lume în acea zi, cetățenii odihnindu-se din plin în cadrul festivităților ce au urmat. Acolo vizitatorii au putut admira expozițiile organizate și aranjate cu mare grijă de către primăriile, organizațiile și instituțiile din raion. Expoziţiile au bucurat ochii vizitatorilor cu bucate tradiţionale pregătite cu mult suflet, cu lucrări din lemn ale meşterilor populari, cu creaţii originale ale spiritului creativ rural şi cu multe altele. Eforturile primăriilor, întreprinderilor şi organizaţiilor au fost apreciate de către o comisie special formată pentru aceasta de conducerea raionului. Între timp, copiii au avut posibilitatea să-și petreacă timpul în jocuri distractive, alături de părinți.
Concomitent cu alte activități cultural-distractive, publicul a fost desfătat de evoluările soliștilor și colectivelor artistice din raion. La fel, cei prezenți la eveniment au întâmpinat cu aplauze urcarea în scenă a cântărețului Anatol Latîșev, artist al poporului, care a încântat audiența cu melodii bine-cunoscute publicului matur. În calitate de invitat special a fost colectivul vestitei orchestre naționale „Folclor” (cu muzicanți și soliști selecți), condus de dirijorul Petre Neamțu. Apropo, printre soliștii orchestrei a evoluat și șoldăneșteanca noastră Sorina Cernei, care a fost susținută cu foarte multe aplauze. Ritmurile și melodiile culese din popor, interpretate cu un înalt nivel de virtuozitate, au desfătat sufletele publicului larg și au încins spiritul sărbătorii.

Organizarea festivităților dedicate Zilei Independenței a devenit ceva tradițional. Acesta este un frumos prilej pentru a trezi în cetățeni spiritul de solidaritate, de patriotism și de abnegație pentru edificarea unui stat prosper, independența fiind un imbold în plus de a valorifica libertatea cetățenilor care tind, prin efort continuu și devotament cauzei naționale, să-și făurească un viitor senin.