Ziua agricultorului 2017. Slăvite fii, plugarule!

11 decembrie 2017

 

  Tradiţional, la sfârşitul fiecărui sezon agricol, este marcată sărbătoarea agricultorilor, prilej pentru a vedea rezultatele muncii şi a face planuri pentru viitor. Plugarii din raionul Șoldănești, liderii agricoli cu experiență, alături de conducerea raionului, de primari și de funcționari, și-au dat întâlnire la o frumoasă sărbătoare, dedicată Măriei sale Plugarul, omului care, cu mâinile trudite, în arșița verii și în bătaia vântului, din ploaie, soare și țărână ne plămădește pâinea cea de toate zilele.

  Pentru toți agricultiorii raionului au răsunat felicitări și urări de bine dintre cele mai alese, lor dorindu-li-se ani mulți tot într-o frăție cu glia străbună, multă sănătate, ploi la timp, roade bogate. La sărbătorirea Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare oaspeți adunați să împărtășească bucuria rezultatelor unui an agricol au intervenit cu multe cuvinte de apreciere pentru plugari, inclusiv președintele raionului, Svetlana Rotundu, șeful Direcției Agricultură și Alimentație, Andrei Muțuțchi, care le-au mulțumit tuturor pentru trudă, pentru griji, pentru nopțile petrecute alături de bobul de grâu.           

  A mai trecut un an agricol. Cu bucurii ale împlinirilor sau cu durerea speranțelor spulberate, el s-a dus și devine istorie. Despre ceea ce s-a reușit în acest răstimp în sectorul agrar al raionului Șoldănești a vorbit șeful Direcției Agricultură și Alimentație Șoldănești, Andrei Muțuțchi, or, anume dumnealui, ca nimeni altul, pe parcursul întregului an, a cunoscut zbuciumul și bucuria împlinirilor.

   Potrivit lui Andrei Muțuțchi, drept sarcini de bază în dezvoltarea sectorului agricol al raionului au fost şi sunt: asigurarea securităţii alimentare a populaţiei; consolidarea terenurilor agricole; dezvoltarea ifrastructurii de procesare; dezvoltarea pomiculturii intensive şi a legumiculturii, îndeosebi pe teren protejat; producerea materialului semincer; majorarea suprafeţelor irigate; revitalizarea sectorului zootehnic; protecţia mediului înconjurător şi renaşterea satului ca un mediu specific de viaţă; minimalizarea migraţiei şi oferirea condiţiilor favorabile pentru deschiderea noilor afaceri în mediul rural.

  În cadrul sărbătorii din vinerea trecută au fost menționați și premiați mai mulți conducători și agricultori, care, prin rezultatele obținute, s-au făcut remarcați. Au fost desemnate cele mai bune Gospodării Țărănești, Societăți cu Răspundere Limitată, care au recoltat cele mai mari cantități de cereale de grupa întîi și a doua, inclusiv participanţii antrenaţi nemijlocit la treieratul lor.

  La fel au fost menționați cu Diplome de Onoare și premii băneşti agenţii economici din agricultură – pentru finalizarea cu succes a lucrărilor de toamnă şi a prelucrării de bază a solului pentru roada anului 2017, dar și pentru finalizarea cu succes a lucrărilor de toamnă şi a prelucrării de bază a solului pentru roada anului 2018. Au fost oferite premii și pentru consolidarea terenurilor agricole, implementarea tehnologiilor noi în creșterea culturilor agricole, pentru implementarea tehnologiilor progresiste la cultivarea culturilor agricole.

  În programul sărbătorii a fost inclus și un moment mai special, mai puțin așteptat pentru mulți dintre cei prezenți. În acest an s-a revenit la o tradiție mai veche de a invita nu doar agricultorii care activează azi și prosperă, dar și mai mulți veterani din sectorul agroalimentar. În semn de respect și apreciere pentru trudă, dăruire, pentru priceperea de a-i deprinde și pe alții secretele creșterii pâinii, cei 22 de veterani au primit suvenire și medalii comemorative ”Veteran al muncii în sectorul agricol al raionului Șoldănești”.

   O altă nominalizare de care nu s-a uitat nici în acest an a ținut de menționarea celui mai bun producător agricol. Mihail Sandic, conducătorul G.Ț. „Sandic Gheorghe” din satul Șipca, a fost decernat cu Titlului onorific  „Omul anului 2017 în domeniul Complexului Agroalimentar” cu înmânarea Cupei de Onoare, înmânându-i-se și un premiu bănesc în sumă de 1500 de lei –  pentru conlucrarea cu administrația publică locală, aportul la salubrizarea localității, acordarea serviciilor cetățenilor comunității pe parcursul anului.

   Sărbătoarea a fost organizată de Direcția Agricultură și Alimentație, în conlucrare cu Secția Cultură, Tineret și Sport.