Vizită în teritoriul raionului Șoldănești a membrului Guvernului, dl Rădița Nicolae, director general adjunct al ARI

25 august 2023

Conform Orarului vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului și conducătorilor autorităților administrative centrale planificate pentru lunile august – decembrie 2023, la data de 24 august curent, a fost în vizită de lucru, în teritoriul raionului Șoldănești, dl Rădița Nicolae, director general adjunct al Agenției Relații Interetnice.

În cadrul vizitei de lucru, în incinta Consiliului raional Șoldănești au fost invitați șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor Consiliului raional, șeful IMSP Centru de Sănătate Șoldănești, directorul IMSP Spitalul Raional Șoldănești, Mediatorul comunitar din raion.

Președintele raionului, dl Mîndru Nicolae a prezentat o informație succintă despre raionul Șoldănești, cu referire la instituțiile din localitățile raionului, agenți economici, mănăstiri, biserici, monumente de artă, Casa muzeu din s.Vadul-Rașcov, Stejarul lui Ștefan cel Mare din s.Cobîlea și altele.

La rândul său, dl Rădița N., a informat auditorii despre misiunea, domeniile de activitate, funcțiile și drepturile Agenției Relații Interetnice: consolidarea relațiilor interetnice, dezvoltarea dialogului intercultural, funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova și promovarea diversității lingvistice.

Au fost abordate diverse probleme din domeniile: educație, cultură, turism, medicină, asistență socială și protecția familiei, de care dl Rădița Nicolae, a fost interesat.

Vizita a avut drept scop consolidarea relațiilor dintre autoritățile administrației publice centrale  și cetățeni, precum și soluționarea operativă a problemelor  cu care se confruntă societatea, în special reprezentanții minorităților naționale din raion.

După întâlnirea cu auditorii menționați, dl Rădița N., director general adjunct al ARI, dl Mîndru N., Președintele raionului Șoldănești și dna Grosu L., specialist principal Secția Cultură, Tineret și Sport, au mers în vizită la Casa Muzeu ”Dumitru Matcovschi” din s.Vadul-Rașcov.

Aliona Bulican, specialist Secția Administrație Publică