Vizita deputatului în teritoriu, satul Olişcani

10 aprilie 2019

La data de 8 aprilie curent, noul deputat în Parlamentul Republicii Moldova, doamna Svetlana Rotundu a întreprins o vizită în satul Olișcani. Prima destinație a fost primăria localității, loc unde de comun cu actualul președinte al raionului Șoldănești, domnul Nicolae Dorogan au fost supuse discuției unele dintre cele mai stringente și actuale probleme cu care se confruntă localitatea:printre care au fost enumerate: probleme de intensificare salubrizării localității, necesitatea antrenării unui număr cît mai mare de persoane pentru lucru comunitar,ceea ce presupune responsabilizarea asistentului social comunitar din localitate. S-a mai discutat și despre scăderea nivelului apelor freatice, fenomen ce provoacă probleme de alimentare cu apă a populației. În acest sens, domnul primar Andrian Sveclă, s-a referit la proiectul tehnic  pentru aprovizionarea localității cu apă care a fost elaborat şi înaintat spre finanţare Fondului Ecologic Naţional, însă din lipsa surselor de finanţare (costul lucrărilor se ridică la suma de 68 milioane de lei), lucrările de realizare a acestuia s-au sistat.

         Următoarea destinație conform programului vizitei, a fost grădinița de copii «Scufița Roșie» unde activează un personal în număr de 23 persoane, dintre care 8 sunt cadre didactice. În total, în această grădiniță sunt educați 110 copii din 157 locuri disponibile. Vizitatorii au fost plăcut surprinși de calitatea amenajării instituției, atît din interior cît și din exterior, mai multe detalii despre activitatea instituției s-a destăinuit directoarea acesteia, doamna Sveclă Raisa.

         De audiența  demnitarilor au beneficiat 10 persoane angajați ai instituției, printre care s-au regăsit și tinere educatoare. Discuțiile purtate au avut un format deschis, astfel că angajatele au avut posibilitatea de a se împărtăși cu greutățile întîmpinate pe parcursul activității dar și de beneficiile resimțite în special în ultima perioadă după intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unic de salarizare, despre care o bună parte s-au exprimat pozitiv (s-a resimțit considerabil), o critică la adresa acestui sistem, a fost ignorarea în acest sens a studiilor superioare la  stabilirea sporului salarial. Drept replică, domnul Dorogan a menționat că acest sistem de a fost orientat spre stimularea persoanelor începînd de jos în sus, ceea ce a oferit o şansă în plus acestor categorii de angajaţi, totuşi a fost de acord că legea necesită o îmbunătăţire,ceea de ce crede că va ţine cont noul Parlament.

De asemenea, s-a mai discutat şi despre multe alte  reforme ale actuale guvernări, precum ajutorul unic de 600 de lei de care vor beneficia pensionarii a căror pensie este mai mică de 2000 de lei, precum şi indexarea pensiilor pentru limită de vîrstă cu 6,8 % (indexarea  s-a operat  din 1 aprilie curent) .

         Următoarea instituţie, a fost gimnaziul Olişcani, acolo unde de asemenea au fost puse în discuţie o serie de probleme de ordin curent. Cadrele didactice s-au arătat  binedispuse de vizita oaspeţilor, dat fiindcă au reuşit să-şi exprime mulţumirea pentru suportul de care se bucură din partea Consiliului raional Şoldăneşti. În acest sens, doamna deputat Svetlana Rotundu a ţinut să menţioneze că este satisfăcută de modul în care au fost valorificaţi banii alocaţi pentru anveloparea pereţilor instituţiei, astfel că gimnaziul va suporta mai puţine cheltuieli pentru sistemul de încălzire.

Conform programului, următoarea destinaţie a fost  Centrul de sănătate Olişcani, unde au fost discutate probleme legate de dotarea tehnică a centrului şi despre calitatea serviciilor medicale acordate.

         Spre fine, delegaţia a fost în vizită la 2 agenţi economici din localitate, şi anume  în aria sediului şi depozitului întreprinderii agricole SRL „Micu  & Co ” unde activează  33 de angajaţi. În depozitele întreprinderii sunt produse ecologice precum grîu alimentar „spelta”, floarea soarelui, hrişcă etc. În dotarea întreprinderii se află o gamă largă  de utilaj agricol performant.

         Al 2-lea agent economic vizitat a fost Gospodăra Ţărănească „Olga Pisarenco” care şi-a iniţiat afacerea datorită  grantului de tînăr producător finanţat în cadrul programului naţional de subvenţii în  agricultură prin construcţia şi utilarea  fermei sale zootehnice, care este o fermă de bovine destinată producerii laptelui  şi procurării bovinelor de prăsilă.

         În cursul acestei vizite, majoritatea locuitorilor s-au exprimat pozitiv vizavi de activitatea primarului în cadrul mandatului său, în care, potrivit dumnealui a depus tot efortul  posibil  şi a acordat suportul  necesar pentru prosperarea celor mai vitale domenii din localitate, precum agricultură, medicină, învăţămînt, infrastructură şi de asemenea s-a referit încă la multe proiecte care urmează să le implementeze pe viitor.

         Tot în cadrul acestei vizite , noul preşedinte al raionului, domnul Nicolae Dorogan, a reuşit să facă cunoştinţă cu situaţia socio-economică din localitate, care a  menţionat că va susţine pe domnul primar în aspiraţiile sale şi totodată, va pune umăr pentru a  consolida şi unifica  primarii din raion, pentru a asigura continuitatea lucrurilor bune începute  în  raionul Şoldăneşti.

           Spre finele vizitei, doamna deputat  a adus la cunoştinţă publicului că   vizite similare va întreprinde în fiecare zi de luni (şi în alte localităţi ale raionului), în calitatea sa de reprezentat al legislativului în teritoriu.