Vizită de informare și monitorizare privind lucrările de construcție desfășurate la LT ”A. Mateevici” din or. Șoldănești

3 august 2022

Recent, în incinta Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Șoldănești, a avut loc o vizită de informare și monitorizare a implementării proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului teoretic „Alexei Mateevici” din or. Șoldănești”. Aici a fost convocată o ședință cu participarea membrilor CDL, inclusiv a reprezentanților Consiliului raional Șoldănești, ADR Centru, GIZ, a beneficiarului. Cu o prezentare despre progresul implementării proiectului a venit Oleg Secrieru, șef Secție Managementul Proiectelor din cadrul ADR Centru. Cuvinte de salut a rostit consultantul național al proiectului GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” Petru Veveriță, el menționând că dacă avem finanțare din partea Uniunii Europene suntem obligați și trebuie să depunem eforturi ca tot ce ne-am pus în plan să fie implementat cu succes, fără întârzieri.

Președintele raionului Șoldănești, Nicolae Mîndru, a mulțumit partenerilor de proiect pentru suportul constant oferit la realizarea acestuia, în special pentru contribuția financiară majoră, menționând necesitatea găsirii posibilității ca elevii să înceapă anul de studii într-o instituție renovată. Observând cum decurg pașii care se întreprind la moment, el și-a exprimat încrederea că acest obiectiv va fi realizat cu succes și fără întârzieri. Cu privire la nivelul de executare a lucrărilor de construcție, montaj și calitatea acestora a vorbit Simion Clipa, responsabil tehnic al obiectului. După finalizarea ședinței, toți cei prezenți au întreprins o vizită în șantier, fiind informați despre particularitățile și modul de executare a lucrărilor de construcție și montaj de către reprezentanții agentului economic „Polimer Gaz Conducte ” S.A Scopul vizitei a fost identificarea celor mai mari provocări ale proiectului, precum și a soluțiilor optime în acest sens, astfel ca toate lucrările planificate să fie realizate în termenii asumați, iar beneficiarul final să reușească la 1 septembrie să desfășoare procesul instructiv- educațional fără careva impedimente.

11