Viața raionului mereu în vizorul autorităților

30 octombrie 2017

Luni, dis-de-dimineață, președintele raionului, Svetlana Rotundu, a convocat în ședință de planificare ordinară toți șefii de secții și direcții.

 

    Pentru început, discuția s-a axat pe circumstanțele apărute în domeniul securității. Reprezentantul Inspectoratului de poliție, Oleg Semen, a raportat despre situația infracțională din raion. Potrivit datelor statistice, parvenite de la instituția în cauză, se atestă o descreștere constantă a ratei infracționale. Șeful Secției Situații Excepționale, Lilian Cazac, a raportat despre cazurile excepționale. Președintele raionului a amintit despre lansarea campaniei de informare a populației, îndemnând cetățenii să fie prundenți la folosirea sobelor și altor aparate de încălzire.    

     În același timp Lilian Cazac a raportat că situația în satul Climăuții de Jos este alarmantă. Din cauza ploilor din ultima perioadă s-a reactivat alunecarea de teren despre care știe mai multă lume. În decurs de o săptămână au fost interprinse vizite la fața locului, a fost revizuită documentația privind alocațiile financiare acordate familiilor sinistrate, iar în prezent se caută soluții.

     Al doilea caz alarmant, raportat de Lilian Cazac, este blocul locativ de pe strada Mareșalul Jucov. De mai mulți ani, locatarii trăiesc cu frică acolo, deoarece în unii pereți s-au format crăpături de câțiva centimetri prin care pătrunde lumina zilei în interior. Potrivit rezultatelor examinării acestui caz, locatarii au contractat un specialist în domeniu, care a făcut expertiza tehnică a blocului. Șeful Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri, Victor Iurcu, a adăugat că expertiza a fost efectuată în 2014 și poate să nu corespundă cu situația la moment. Dânsul a propus să fie anunțată situație alertantă și, în regim de urgență, să fie înaintat un demers la Guvern. Consolidarea construcției este o lucrare foarte costisitoare. Prin urmare, nici Primăria, nici Consiliul raional, nici locatarii nu pot acoperi aceste cheltuieli. Președintele raionului a dispus să fie convocate în regim de urgență Comisia orășenească și cea raională pentru situații excepționale…

    Tot în cadrul ședinței a fost abordat și subiectul cu privire la  repararea drumurilor raionale  și locale. Victor Iurcu a menționat că până la moment au fost valorificați 3 200 mii de lei. Se lucrează în paralel pe mai multe sectoare de drum. Svetlana Rotundu a propus să fie constituită o comisie specială din mai mulți funcționari ai Consiliului raional pentru a se deplasa la sectoarele de drum aflate în reparție, înainte de comisia permanentă, formată din consilieri raionali.

     În același timp, șefa Secției Economie, Galina Nani, a raportat că în această săptămână se va desfășura concursul ofertei de preț pentru  reparația trotuarelor de pe strada Păcii (cu începere de la 31 August până la strada M. Eminescu).

   Șeful Direcției Agricole și Alimentație, Andrei Muțuțchi, a raportat că 90 % din terenurile arate au fost însămânțate. Totodată dumnealui a menționat că în perioada de raportare specialiștii din direcție au consultat liderii agricoli la completarea dosarelor pentru subvenționare și în prezent 10 dosare sunt înregisrtate la AIPA (Agenția pentru Întervenție și Plăți în Agricultură). Referitor la recoltarea roadei a comunicat că au mai rămas niște parcele de porumb nerecoltat la câțiva lideri, inclusiv au mai rămas livezi de mere cu roada ne-strânsă…

    De la domeniul social-economic, discuția a trecut la domeniul educațional. Reprezentantul Direcției Învățământ, Maria Gonța, a raportat că elevii și profesorii se află într-o perioada scurtă de vacanță. În aceast răstimp se desfășoară diverse ateliere de instruire pentru cadrele didactice.

    Doamna președinte a dispus ca în această perioadă să se identifice donatori locali pentru a asigura toți elevii cu câte un măr în fiecare zi. ”Practica din anii precedenți a fost foarte mult salutată de către părinți, de aceea urmează să o continuăm”, a subliniat Svetlana Rotundu. În același timp președintele a dispus să fie verificate toate sistemele de încălzire în instituțiile de învățământ, inclusiv cele din învățământul preșcolar.

     Cam acestea au fost cele mai importante subiecte discutate în cadrul ședinței de luni.

Diana UNGUR, specialist superior în relații cu publicul