Un pas important în vederea implementării proiectului privind construcţia unei staţii de producere a biogazului

25 ianuarie 2024

În raionul Şoldăneşti urmează implementarea unui proiect privind construcţia unei staţii de producere a biogazului din dijecţii de la ferme. Ideea vine de la Hans-Gerd Spelleken, un manager din Germania, care a invitat preşedinta raionului Şoldăneşti spre colaborare şi implicare în acest sens. În urma iniţiativei reprezentanţilor germani în cadrul raionului Şoldăneşti s-a format un grup de lucru care pe parcurs vor asigura şi monitoriza implementarea proiectului.

În acest sens,  la 24 ianuarie curent, în incinta Consiliului raional s-a desfăşurat o şedinţă de lucru cu primarii, agenţii economici, şefi ai serviciilor desconcentrate. Onoraţi am fost să-i avem alături pe specialiştii cu profil tehnic din cadrul asociaţiei  Spelleken, ghidaţi de managerul Hans-Gerd Spelleken, care au venit în Republica Moldova cu suport informaţional şi teoretic.

Dumnealor au prezentat experienţa proprie (structura şi modul de funcţionare a unei staţii de biogaz din Germania), realizările obţinute în ţara noastră dar şi ce obiective au trasate pentru viitorul apropiat, menţionând că  cea mai mare fundație de mediu din Europa finanțează proiecte inovatoare în Germania și Europa de 25 de ani. Spelleken Asoc. s-a afirmat în Fundația Federală Germană pentru Mediu cu patru proiecte pentru Moldova de la începutul anului 2023 și a făcut din Moldova o prioritate, identificând aici potenţial de dezvoltare. Investitorii germani manifestă interes în construirea de centrale noi de biogaz și profitabile în întreaga țară. Astfel motivând reprezentanţii administraţiei publice locale dar şi agenţii economici să se implice şi să folosească sursele proprii spre beneficiul cetăţenilor.

Preşedinta raionului, dna Aliona Pînzari a salutat ideea privind implementarea proiectului  menţionat şi este deschisă spre colaborare, şi dezvoltare menţionând că „energia regenerabilă este o problemă ce vizează omenirea în ultimii ani, preocupare şi pentru Republica Moldova, pentru satele şi raionul Şoldăneşti. Avem resurse  de deșeuri vegetale, iar conștientizarea comunităților rurale că pot genera energie este esențială. Modelul propus de Germania, poate fi implementat și în raionul Şoldăneşti. Această colaborare reprezintă nu doar un pas către independența energetică, ci și un exemplu de parteneriat internațional pentru dezvoltare durabilă”.

O viitoare şedinţă în acest sens se preconizează pentru luna martie curent, până atunci membrii grupului de lucru dar şi agenţii economici vor îndeplini sarcinile înaintate de reprezentanţii germani.