Ultima sesiune din cadrul Campaniei de informare privind oportunităţile de finanţare pentru anul 2021

2 februarie 2021

La 28 ianuarie curent, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului (MADRM) a desfășurat ultima sesiune din cadrul Campaniei de informare privind oportunitățile de finanțare pentru anul 2021, ce vor fi acordate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR). În acest context, la 29 ianuarie,   Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional a organizat o întrunire a potențialilor solicitanți de plăți. Totodată, la întrunire au participat și au purtat discuţii reprezentanți ai autorităților  guvernamentale competente în domeniu, precum AIPA și ANSA.

  În discursul său, dl Movilă Valeriu, șef AIPA Teritorială Florești, a nominalizat criteriile de eligibilitate a solicitanților și modul de depunere a cererilor pentru a beneficia de plățile per cap de animal.

Alocuţiuni cu privire la modalităţile şi beneficiile asigurării animalelor au ținut dl Galbură Oleg reprezentant al companiei ”General Asigurări” SA și dl Vahtin Ion din cadrul ”Moldasig” SA.

Dl. Prodan Alexandru a explicat, la rândul său, modul de dobândire a autorizației sanitar-veterinare a fermelor zootehnice.

Plăţile directe per cap de animal se acordă deţinătorilor de animale de următoarele specii:

 1) bovine (Bos taurus); 2) ovine (Ovis aries); 3) caprine (Capra hircus).

Sunt pasibile pentru plata directă animalele înregistrate şi exploatate în fermele zootehnice amplasate în extravilan – femelele cu vârsta de cel puţin 12 luni, întreţinute într-un efectiv de minimum 10 capete vaci şi juninci, 50 de capete de oi şi mioare specializate pentru producţia de lapte, 30 de capete de oi şi mioare specializate pentru producţia de carne, 30 de capete de capre şi căpriţe.

Valoarea plăţii directe acordată unui producător agricol pentru fiecare cap de animal se stabileşte în funcţie de specia şi categoria animalului, conform următoarelor măsuri:

1) măsura 1: plăţi directe per cap de animal (bovine):

 a) submăsura 1.1: vaci din rase specializate pentru producţia de lapte şi mixte – 7000 de lei;

b) submăsura 1.2: vaci din rase specializate pentru producţia de carne – 7000 de lei;

c) submăsura 1.3: junci peste 12 luni – 5000 de lei;

2) măsura 2: plăţi directe per cap de animal (ovine):

a) submăsura 2.1: oi din rase specializate pentru producţia de lapte şi mixte – 500 de lei;

 b) submăsura 2.2: oi din rase specializate pentru producţia de carne – 500 de lei;

c) submăsura 2.3: mioare peste 12 luni – 300 de lei;

3) măsura 3: plăţi directe per cap de animal (caprine):

a) submăsura 3.1: capre – 500 de lei;

b) submăsura 3.2: căpriţe peste 12 luni – 300 de lei.

            Pentru obţinerea plăţilor directe per cap de animal sunt necesare următoarele documente:

1) cererea de solicitare a plăţilor directe per cap de animal, cu anexarea listei animalelor pentru care se solicită sprijinul financiar, cu indicarea numărului de identificare pentru fiecare animal;

2) copia certificatului de înregistrare pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);

3) copia autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare;

4) copia poliţei de asigurare a animalelor;

5) copia certificatului ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii de profil ramural;

6) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;

7) copia atestatului fermei zootehnice de prăsilă (după caz);

8) fişele individuale ale animalelor de rasă (pe specii), pentru fermele zootehnice de prăsilă

Campania de informare a avut ca obiectiv informarea corectă privind accesarea fondurilor nerambursabile acordate prin FNDAMR, în sensul creșterii gradului de acuratețe dar și a corectitudinii întocmirii cererilor de finanțare.

 Direcția Agricultură și Alimentație