UCIP IFAD oferă oportunități de finanțare în sectorul irigării la scară mică în raionul Șoldănești

2 mai 2023

La data de 28 aprilie curent, cu suportul Unității Consolidate de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD), Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) a organizat un atelier de informare cu genericul „Gestionarea adaptată la schimbările climatice a apelor în gospodăriile agricole”, pentru producătorii agricoli şi antreprenorii rurali din raionul Șoldănești și Rezina. Prezent la eveniment, Macovei Vasile, vicepreședintele raionului Șoldănești, a salutat prezența celor peste 30 de fermieri prezenți și i-a îndemnat să se implice activ și să beneficieze de oportunitățile de finanțare oferite de Programele IFAD în domeniile dezvoltării infrastructurii de irigare și irigării la scară mică. 

„Sectorul agricol al acestor două raioane dezvoltă multiple afaceri în sectorul culturilor cu valoare adăugată înaltă (legume, fructe și culturi bacifere), pentru care aplicarea irigării este o necesitate vitală în scopul producerii de loturi cantitative și calitative de aceste produse. Oportunitățile oferite de IFAD, în domeniul irigării, sunt binevenite pentru toți agricultorii raionului, iar investițiile ulterioare vor spori adaptarea sectorului agricol la schimbările climatice”. Anatolie Fală, Directorul de programe ACSA, a atras atenția publicului asupra scopului, obiectivelor și oportunităților oferite de componența proiectului „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale” (TRTP). 

„Implementarea proiectului de asistență pentru accesarea granturilor destinate dezvoltării infrastructurii de irigare și irigarea la scară mică are ca arie de implementare întreg teritoriul Republicii Moldova. Alături de UCIP IFAD, au fost selectate mai multe zone din țară, iar în ariile unde se atestă o vulnerabilitate înaltă la schimbările climatice, există acces la surse de apă pentru irigare ce corespunde cerințelor și o masă critică de fermierii cointeresați se organizează ateliere regionale de informare și instruire. Principalele condiții pe care trebuie să le respecte producătorii sunt ca aceștia să fie înregistrați, să dețină în gestiune (posesie sau folosință) o suprafață de până la 10 hectare, să aibă acces la sursele durabile și calitative de apă la irigare și să fie disponibil de a participa la acest Proiect. Prin aplicarea irigării poate fi combătut fenomenul de secetă și pot fi asigurați parametri necesari de cultivare a culturilor cu valoare adăugată: legume, fructe, struguri de masă, pomușoare, dar și plante tehnice, furajere”.

Directorul ACSA a menționat că, implementarea proiectului nominalizat are două componente – abordări de investiții şi sprijin financiar, care includ:

1. Asistență financiară sub formă de Granturi în valoare maximă de 300 000 dolari SUA unui Grup – client (grup de minim 20 beneficiari eligibili) pentru investiţii în infrastructura de irigare. În cazul în care sunt mai puțin beneficiari valoarea maximală a grantului se va calcula după formula: 15000 dolari SUA x Numărul de beneficiari, și o contribuție de coparticipare de minim 10% a membrilor Grupului – client. Suprafața sistemului de irigare finanțat pentru acest grup de beneficiari va fi de maxim 100 hectare;

2. Suport financiar sub formă de Granturi – investiţi cu valoarea maximă 7.500 dolari SUA pentru investiţii în sisteme de irigare la scară mică. Și o contribuție de coparticipare de minim 30% a potențialului beneficiar, pentru producătorii agricoli – micii, tinerii antreprenori şi femei din arii rurale (cu excepția or. Chișinău și Bălți), care cultivă până la 10 hectare de terenuri agricole (proprietate și/sau arendă pe termen lung).

Ambele componente pe parcursul implementării vor fi precedate de suport şi servicii de consultanță tehnică gratuită prin intermediul consultanților Agenției Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), la pregătirea propunerilor de accesare a granturilor de la Fondul de Adaptare/IFAD, instruiri, suport practic și consultanță specializată post-instalare la aplicarea irigării la scară mică tuturor beneficiarilor de proiect.

„Totodată, atunci când vorbim de accesul la irigarea mică avem în vedere accesul pentru fermierii individuali, orientați comercial, în special tinerii antreprenori și femei fermier din zonele rurale vulnerabile din punct de vedere climateric. Aceste categorii pot beneficia de granturi de până la 7 500 de dolari, și au posibilitatea de a investi în sisteme de irigare prin picurare, de suprafață sau adâncime, prin microaspersiune sau aspersie”, a mai spus Anatolie Fală.

Producătorii agricoli, membrii AUAI şi APL cointeresați în implementarea proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii şi sistemelor de irigare la scară mică pot consulta informaţii suplimentare pe pagina UCIP IFAD sau a implementatorului Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA).

Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești