Subvenții pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă în mediul rural

31 ianuarie 2020

La data de 23 ianuarie a  avut loc  seminarul de  școlarizare privind oportunitățile de finanțare pentru anul curent prin intermediul  Fondului  Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului  Rural conform graficului întocmit de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului, dar și Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA).

          La seminar au fost prezenți atât reprezentanți ai organelor de resort, cât și de la programele ODIMM (Organizației de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii) și IFAD (Fondul Internaţional pentru dezvoltare agricolă.

            Au fost invitați și prezenți producătorii agricoli din raion, primarii satelor și comunelor şi specialiștii pentru relații funciare și cadastru din primării.La eveniment  au participat  în jur  90 de participanţi.

            Seminarul a decurs într-o atmosferă constructivă de lucru. Producătorii agricoli din raion au fost familiarizați cu un șir de probleme actuale privind modul de accesare la programele nominalizate și formele de sprijin și înlesniri acordate producătorilor agricoli pentru anul 2020 prin intermediul AIPA.

          La eveniment  a fost prezent și președintele raionului Şoldăneşti Nicolae Mîndru,  el a intervenit cu o   elocuțiune în care a salutat asistenţa, mulţumind oaspeţilor pentru faptul că oferă posibilităţi comunităţilor dar şi producătorilor agricoli de a dezvolta afacerile, prin aceasta contribuind la îmbunătăţirea condiţiior de viaţă în zona rurală, îndemnîndu-i pe ultimii să profite  de oportunităţile oferite prin programele de finanţare prezentate.

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie