Ștefan cel Mare – Simbol al neamului!

15 iulie 2020

În fiecare an, la data de 15 iulie este marcată ziua canonizării Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Creștinii din Republica Moldova îl pomenesc astăzi pe Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt care a fost cinstit și harnic, răbdător fără să uite și viteaz fără cruzime, strașnic în mânie și senin în iertare, gospodar și iubitor al lucrurilor frumoase.

Locuitorii satului Samașcani, în frunte cu Arhimandritul Mihail Făgurel, paroh în biserica din sat sunt mândri că doar la ei în curtea Bisericii a fost înălțat un ansamblu de monumente între care și bustul lui Ștefan cel Mare, motivându-i ca în fiecare an să organizeze slujbe de pomenire a Marelui Voievod.  Și astăzi, la inițiativa dlui Mihail Făgurel împreună cu un sobor de preoți au organizat o slujbă de pomenire la care au fost prezenți credincioșii din localitate conducerea raionului în frunte cu vicepreședintele raionului Vasile Macovei, toți cei prezenți au pășit în ograda bisericii pe cărări presărate cu rogoz, semnificînd bunătatea băștinașilor, continuitatea faptelor bune, viața ce dăinuie în acel colțișor de rai.

 În discursul său dl Macovei menționa că: „Astăzi, Ștefan cel Mare și Sfînt este pilonul de care ne sprijinim ca neam. El ne-a lăsat drept moștenire exemplul personal de patriot al acestei țări,învățându-ne cum să ne iubim Patria. Marele nostru Domnitor, reprezintă simbolul demnității noastre naționale și al mîndriei noastre ca țară și popor. Marele voievod este o călăuză pentru noi, un exemplu pentru ceea ce facem și ce trebuie să facem. După secole de la strălucita sa domnie, admirația față de faptele sale nu contenește. Astăzi noi trebuie să demonstrăm că sântem buni și demni moștenitori ai neamului.

Să ne amintim mereu că Ștefan a fost înainte de toate un ziditor al Țării Moldovei și un protector al neamului nostru. Să-i îndemnăm pe toți concetățenii noștri să fie urmași destoinici ai marelui nostru voievod, astfel vom promova valorile sacre ale neamului nostru”.

Cu un buchet de melodii a venit corul bisericesc din localitate, cântecele au atins strunele sufletului fiecăruia.

În acel colțișor în care sufletul își găsește liniște și alinare se mai înalță o răstignire ce vine să ocrotească și să binecuvânteze enoriașii. Inițiativa îi aparține dnei Cazac, băștinașă (din satul Sămășcani) stabilită cu traiul în Italia. Așa să le ajute Dumnezeu!