Ştefan cel Mare şi Sfînt a fost comemorat la umbra stejarului bătrân

2 iulie 2020

Este Ştefan. Azi străbate
Cel din urmă drum prin ţară,
Dar pe unde trece-acuma,
În măreaţa zi de vară

Plânge dealul, plânge valea,
Plâng pădurile bătrâne,
Şi norodu-n hohot plânge:
Cui ne laşi pe noi, stăpâne? “

          La 2 iulie 2020, atunci când în toată ţara este cinstită memoria şi viaţa unuia dintre cei mai distinşi domnitori ai Moldovei, Ştefan cel Mare şi Sfânt. Cu acest prilej un grup de funcţionari din cadrul Consiliului raional Şoldăneşti în frunte cu conducerea raionului de comun cu locuitorii satului Cobîlea au fost să marcheze această zi semnificativă cu depuneri de flori la bustul voievodului, amplasat lîngă stejarul, sub a cărui umbră potrivit legendei el s-a odihnit în timpul luptelor. 

          Gazda evenimentului, doamna Angela Ababei, primar al satului Cobîlea, a ţinut să vorbească despre valoarea acestei personalităţi atât de importantă pentru istoria ţării şi a mulţumit tuturor care au găsit timp să-i cinstească memoria.

Domnul preşedinte al raionului Şoldăneşti, Nicolae Mîndru în elocuţiunea sa a menţionat că fiecare popor trebuie să aibă drept călăuză o stea, un domnitor şi un sfânt pentru exista ca neam, toate acestea le-a întruchipat Ştefan cel Mare. În acelaşi timp, el a amintit despre răvaşul lăsat de domnitor de a asigura continuitatea neamului prin transmiterea cu sfinţenie a acestui scump pământ urmaşilor noştri. Pentru aceasta, fiecare din noi trebuie să fie înarmat cu crucea şi sabia dreptăţii. Crucea este cea care ne menţine neabătută credinţa, fără de care nu poate exista nici un popor, iar sabia reprezintă simbolul bărbăţiei, curajului şi luptei pentru păstrarea integrităţii pământului şi identităţii neamului.  Vicepreşedintele raionului Şoldăneşti, Vasile Macovei, la rândul său a accentuat importanţa comemorării domnitorului ca formă de reafirmare a sentimentului de patriotism a fiecăruia dintre noi. În acelaşi timp, şi-a exprimat regretul pentru faptul că în acest an nu va fi posibilă organizarea tradiţionalului Festival „La umbra stejarului ” dar şi speranţa că în anul următor acest lucru va fi posibil odată cu încetarea pandemiei.          

          La data de 2 iulie 2020, s-au împlinit 516 de ani de nemurire a domnitorului. El a rămas în conştiinţa contemporanilor drept un iscusit strateg şi diplomat, neânfricat luptător pentru apărarea integrităţii Moldovei, la toate acestea adăugându-se calitatea de apărător  al creştinătăţii.  Deşi a fost canonizat  la 20 iunie  1992, aproape 490 de ani de la moartea sa, încă în timpul vieţii poporul l-a numit cinstit, bun, mare şi sfânt. Sfînt pentru luptele sale de apărare a întregii creştinătăţi şi pentru numărul mare de biserici şi mănăstiri pe care le-a zidit.