Starea de alertă pe piaţa gazelor naturale a fost discutată în cadrul Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale

19 octombrie 2021

Ca urmare a declarării de către Comisia pentru  situaţii excepţionale a  Republicii Moldova a situaţiei de alertă pe piaţa gazelor naturale, în ziua de luni, 18 octombrie curent, în incinta Sălii mari a Consiliului raional s-a desfăşurat şedinţa Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale.  Cei prezenţi, printre care conducătorii de întreprinderi au expus pe rând situaţia din domeniul propriu de gestiune şi au făcut estimări privind disponibilitatea acestora de a activa în regim normal în perioada rece a anului, în condiţiile situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale.

            Preşedintele raionului Şoldăneşti – Nicolae Mîndru, în calitate de preşedinte al comisiei, a atras atenţia asupra necesităţii de  fi găsite mijloace alternative de încălzire pe perioada rece a anului, iar pentru instituţiile publice, precum instituţiile de învăţământ dar şi întreprinderile de importanţă vitală pentru raion de a avea în rezervă generatoare electrice pentru orice eventualitate.

Conductorul filialei Şoldăneşti a SRL „Orhei-Gaz” – Grigore Mostovoi, a dat asigurări că pentru timpul apropiat rezervele de gaz sunt la un nivel suficient pentru a aproviziona cele mai importante obiective de menire socială, însă avându-se în vedere situaţia creată va fi necesară reducerea ratei consumului resurselor energetice cu gaz în comparaţie cu perioada anterioară pînă va fi găsită o soluţie de compromis privind contractarea acestor produse  la nivel naţional.

            Spre finele şedinţei, după ce s-a luat act despre prevederile Procesului-verbal al Comisiei republicane de profil din 13.10.2021 şi informaţiile prezentate de raportori s-au decis următoarele:

  • Crearea de către subdiviziunile Consiliului raional în termen de 10 zile a unor comisii pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii de funcţionare în condiţiile situaţiei excepţionale pe piaţa gazelor naturale, inclusiv măsuri de economisire a resurselor energetice şi altele.
  • IMSP Spitalul raional Şoldăneşti şi Centrele de sănătate vor evolua în termen de 10 zile în comun cu autorităţile publice locale, capacitatea şi necesitatea de funcţionare a prestatorilor de servicii medicale din raion în condiţiile situaţiei excepţionale pe piaţa gazelor naturale.
  • Direcţia Învăţământ va elabora scenarii pentru desfăşurarea procesului educaţional în condiţiile situaţiei excepţionale pe piaţa gazelor naturale, va monitoriza situaţia şi identifica riscurile, propunând soluţii de depăşire a acestora, inclusiv măsuri de alternativă, precum şi crearea rezervelor de resurse energetice.
  • Autorităţile administraţiei publice locale vor analiza soluţii de economisire de către operatorii economici şi populaţie  a consumului de gaze naturale şi energie electrică.
  • SRL „Orhei-Gaz”, filiala Şoldăneşti, va elabora un plan de măsuri în vederea furnizării gazelor naturale şi asigurării unei soluţii de rezervă privind aprovizionarea cu gaze naturale a raionului. La fel, va  monitoriza şi informa permanent despre situaţia în vederea aprovizionării cu gaze naturale, volumul de gaze stabilit şi utilizat etc.
  • Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Şoldăneşti va analiza rezervele de lemne pentru foc disponibile şi va informa instituţiile şi populaţia din raion.
  • Secţia situaţii excepţionale Şoldăneşti, va organiza pregătirea instituţiilor pentru activitate în perioada rece a  anului şi va informa permanent  preşedintele Comisiei raionale pentru situaţiei excepţionale despre nivelul de pregătire şi funcţionare a instituţiilor raionului în condiţiile situaţiei excepţionale pe piaţa gazelor naturale.

Hotărârea integrală a Comisiei poate fi vizualizată mai jos:

Sedinta-CSE-18.10.21