Sprijin pentru identificarea și distribuirea hranei pentru bovine și asistență pentru gospodăriile agricole

12 decembrie 2023

La 8 decembrie curent, în incinta Consiliului raional Șoldănești, cu suportul Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO), Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) a organizat un seminar de instruire cu genericul ”Sprijin pentru identificarea și distribuirea hranei pentru bovine și asistență pentru gospodăriile agricole mici vulnerabile afectate de conflictul din Ucraina și secetă”, pentru reprezentanții Administrației Publice Locale de nivelul întîi din raionul Șoldănești.

 Losenco Maxim, șef interimar al Direcției Agricultură și Alimentație (DAA), din cadrul Consiliului raional Șoldănești, a salutat prezența celor peste 40 de  reprezentanți ai APL de nivelul I din raion, și i-a îndemnat să se implice activ în implementarea programului de distribuire a furajelor concentrate oferite producătorilor agricoli în cadrul Proiectului FAO.

         Anatolie Fală, directorul de programe ACSA, a atras atenția publicului asupra implementării prevederilor Regulamentului și Instrucțiunii de fondare și funcționare a Grupurilor de Lucru Locale pentru selectarea potențialilor beneficiari de furaje concentrate pentru sectorul de bovine. Totodată, s-au petrecut și activități practice, cum ar fi: Modul de completare a Cererilor de solicitare / Notificare de refuz a Cererii beneficiarului și stabilirea Listelor beneficiarilor de suport / Modul de completare a Formularului de reclamație / Formular de răspuns la reclamație și completarea Registrului Reclamațiilor / Diseminarea informației și promovarea proiectului (plasarea Avizului, Pliantului și distribuția Îndrumarului practic cu privire la alimentația bovinelor).

La seminar au fost prezenți și reprezentanții Agenției ”Moldsilva”. Aceștia, în a doua parte a acestei întruniri, au fost informaţi privind implementarea ”Planului de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor pentru anul 2023”. La acest capitol au fost prezentate următoarele tematici:

  • Aspecte principale privind Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor (PNERP) din Republica Moldova;
  • Aspecte privind cadrul legal și normativ de gestiune a resurselor forestiere și pastorale comunale;
  • Aplicarea sistemelor agroforestiere și silvopastorale.

            Asistența necesară pentru solicitarea și accesarea suportului material, deținătorii de bovine pot apela sau prezenta la primăria din localitate.

Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești