Spre atenția persoanele fizice și juridice, utilizatori ai produselor de uz fitosanitar și fertilizanți

29 martie 2022

Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Florești/Șoldănești, Secția controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor, în comun cu Direcția Agricultură și Alimentație  Vă  informează  și  atenționează  că în această perioada  are loc  organizarea și desfășurarea Săptămânii Naționale de promovare a sănătății prin aplicarea rațională a produselor de uz fitosanitar cu genericul ”Protejați sănătatea prin folosirea corespunzătoare a pesticidelor”.

În legătură cu demararea sezonului agricol, ieșirea din  hibernare și începutul dezvoltării principalilor dăunători, maladii și buruiene a culturilor agricole, crește necesitatea  efectuării măsurilor de combatere a obiectelor nocive cu utilizarea rațională a produselor de uz fitosanitar.

Secția Controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor, aduce la cunoștința persoanelor fizice și jurudice, că  pentru a utiliza  produsele de uz fitosanitar rațional  și corect trebuie de știut și  efectuat următoarele:

  1. De aplicat tratamente doar numai cu produse de uz fitosanitar omologate și înregistrate în Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, care  se utilizează în strictă conformitate cu termenele de aplicare, numărul maxim de tratări, cu respectarea dozelor conform Registrului de Stat, termenelor de așteptare până la recoltarea producției agricole.
  2. La procurarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, de tras atenție la starea de agregare a preparatului, respectarea termenelor de la data fabricării cu deținerea informației relevante de pe etichetele ambalajului conform prevederilor legislației în domeniu, însoțite de certificatele de calitate și confirmare a produsului.
  3. Să se cunoască destinația și modul de utilizare.
  4. Să dispună de certificare de calitate.
  5. Depozitarea în locuri destinate pentru acest scop.
  6. De utilizat de către persoane competente și bine instruite.
  7. De respectat cerințele igienice și de securitate a muncii.

Totodată, Vă informăm că este posibilă mărirea comerțului ilicit de produse agrochimice de proveniență necunoscută, contrafăcute sau neomologate în Republica Molodva pe teritoriul pieților agricole și spațiile adiacente acestora, ce prezintă un risc sporit atât pentru efectuarea tratamentelor neefective, poluarea mediului cât și pentru sănătatea omului.

În contextul celor expuse, solicităm respectuos, de la toți operatorii, utilizatori ai produselor de uz fitosanitar și fertilizanți, ca produsele date să fie procurate numai din locuri autorizate, ca magazinele agricole sau de la licențiații în domeniul importului, depozitării și comercializării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.

Pentru informații suplimentare cu privire la spectrul de dăunători și maladii, termenele de efectuare a măsurilor de combatere și produsele de uz fitosanitar recomandate,   apelați Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Florești/Șoldănești,  Secția Controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor pe nr. de tel. 027227771.

Direcția Teritorială pentru Siguranța

Alimentelor Florești/Șoldănești