Spitalul raional a mai beneficiat de un miniproiect

30 noiembrie 2017

La IMSP „Spitalul raional Şoldăneşti” a fost implementat un nou proiect, care a mai îmbunătățit condițiile instituțiiei. Recent, Guvernul Slovaciei a oferit un grant în sumă de 10 mii de euro pentru renovarea blocurilor sanitare în Secţia Chirurgie. Contribuţia din sursele proprii la acest mini-proiect a constituit 1760 de euro.

Scopul Grantului – ameliorarea condiţiilor hoteliere în Secţia Chirurgie prin reparaţia capitală a blocurilor sanitare. În urma implementării acestui proiect au fost efectuate lucrări de demolare a vechilor blocuri sanitare, schimbate uşile, ferestrele, efectuat lucrări de reparaţie a pereţilor, podurilor, pardoselelor, schimbată gresia, reparate reţelele de comunicare şi de electricitate, tehnica sanitară.

În urma efectuării calitative a tuturor lucrărilor preconizate, pacienţii, care se tratează în Secţia Chirurgie, şi angajaţii acestei secţii beneficiază de o îngrijire sanitară conform Regulamentului Sanitar de Stat şi Regulamentului intern al instituţiei.

Veaceslav PALII, șeful IMSP „Spitalul raional Șoldănești”