Specialiștii din domeniul relațiilor funciare au fost informați privind unele aspecte legate de folosirea și protecția responsabilă a terenurilor agricole

7 august 2020

Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru a organizat la data de 06.08.2020 în sala de şedinţe al Consiliului raional Șoldănești un seminar cu specialiştii în domeniul reglementării funciare  din cadrul primăriilor  raionului. Aceasta a avut drept scop familiarizarea specialiștilor asupra specificului exercitării controlului asupra folosirii şi protecţiei terenurilor, obligaţiile deţinătorilor de terenuri, sancţiunile aplicate în caz de necultivare a terenurilor agricole.

Pe parcursul seminarului  au fost puse în discuție diverse chestiuni, și anume:

1.  Marea parte a terenurilor neprelucrate sunt amplasate în grădinile de pe lângă casele neângrijite, iar acesta afectează în mod vizibil aspectul satelor;

2. Aspecte privind cadrul legal pentru o mai bună administrare a terenurilor publice și a terenurilor din sectorul privat potrivit condițiilor de atribuire, întreprinderea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii buruienilor;

3. Păstrarea bornelor de hotar și punctele rețelelor geodezice de stat din teren;

4. Sancțiunile  contravenționale aplicabile persoanelor fizice și juridice pentru încălcarea regimului funciar.

 În același timp, s-a adus la cunoștință Hotărîrea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019 privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietea publică.

Oleg Botnari, șef  al Serviciului relații funciare și cadastru