Sincere felicitări tuturor silvicultorilor din raionul Șoldănești cu ocazia sărbătorii profesionale

19 septembrie 2021

Stimați silvicultori din raionul Șoldănești!

Cu 26 de ani în urmă, prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, în semn de considerație și recunoștință pentru importanța domeniului și meseriei de silvicultor, a fost instituită sărbătoarea profesională „Ziua lucrătorului din silvicultură”.

Cu acest deosebit prilej Vă aduc sincere şi cordiale felicitări cu urări de bine şi prosperitate. Prețuind, ocrotind și păzind Pădurea, silvicultorul prin munca sa asiduă, contribuie la perpetuarea nobilei profesii și transmiterea generațiilor viitoare a dragostei față de această bogăție.

În fiecare zi, noi depindem de diversele bunuri și servicii care ne sunt oferite de pădure. În afară de lemn și alte produse, pădurea asigură funcții vitale pentru noi – fără păduri nu am avea aer pentru respirație, apă curată în râuri și izvoare, mediu sănătos pentru sănătatea noastră proprie. Dacă nu vom avea grijă de păduri acum, nu le vom avea în viitor, iar Dumneavoastră sunteți cei care depuneţi efort fizic și investiție sufletească pentru protecția acestui tezaur natural.

         Am convingerea că şi pe viitor veți activa cu multă perseverenţă şi dăruire, stând la straja patrimoniului naţional – Măria sa Pădurea.   Cu aceste gânduri, Vă mulţumesc pentru tot ce aţi făcut întru conservarea şi dezvoltarea pădurilor noastre, vă felicit şi vă urez multă sănătate, perseverență, optimism, energie creatoare și noi realizări remarcabile atît pe  plan profesional cît şi personal, fie ca în sânul familiilor Dumneavoastră şi în societate să dăinuie pacea, fericirea şi bunăstarea. 

Cu respect, vicepreședintele raionului Șoldănești,

Vasile MACOVEI