Sesiunea iniţială privind aplicarea Mecanismului interinstituţional de referire pentru integrarea migranţilor reveniţi de peste hotare

2 august 2018

Ieri,1 august 2018,în sala de protocol a Consiliului raional Şoldăneşti a avut loc Sesiunea iniţială a echipelor multidisciplinare privind aplicarea Mecanismului interinstituţional de referire pentru integrarea migranţilor reveniţi de peste hotare (MIR).La eveniment au fost prezenţi:Viorica Russu,specialist din cadrul Ministerului Sănătăţii,Muncii şi Protecţiei Sociale,Diana Cheianu Andrei,consultant MiDL,Socio-Polis,Preşedintele raionului Şoldăneşti,doamna Svetlana Rotundu, şeful-adjunct al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de stat- Lora Grosu,specialişti ai diferitor Direcţii competenţi în asistarea migranţilor reveniţi de peste hotare (Direcţia Învăţămînt,Direcţia Sănătate,Direcţia Economie şi altele..)
Participanţii la sesiune au discutat referitor la exprienţa AOFM şi a specialiştilor în asistatrea migranţilor reveniţi acasă.La fel au fost prezentate istoriile de success privind reintegrarea migranţilor reîntorşi.Doamna Diana Cheianu-Andrei în prezentarea ei a menţionat următoarele: La moment,problema de bază a cetăţenilor reveniţi la baştină s-a stabilit la capitolul angajare,de aceea au fost puse în aplicare măsuri atît active cît şi pasive de antrenare a cetăţenilor pe piaţa muncii,una dintre care a fost elborarea proiectului Legii privind promovare ocupării forţei de muncă. Din totalul celor reveniţi de peste hotare,311 de persoane au fost instruite în vederea lansării unei afaceri în cadrul programului “PARE 1+1”
Pe parcursul sesiunii au fost supuse discuţiei problemele existente în asistarea multidisciplinară a migranţior reîntorşi de peste hotare şi au fost identificate soluţiile.
În temeiul Hotărîrii de Guvern Nr.725 din 08.09.2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicilor de stat în domeniul DMD (diasporei,migraţiei şi dezvoltării),pentru mecanismul interinstituţional menţionat mai sus se recomandă ca autorităţile publice locale să desemneze persoane responsabile în domeniul DMD,atît la nivel de implementare şi coordonare cît şi la promovarea acestor politici.După implementarea Mecanismului Interinstituţional de referire,775 de cetăţeni reîntorşi de peste hotare au beneficiat de suport informaţional,dintre care 618 au fost înregistraţi cu statut de şomer.