Sesiunea de informare a producătoarelor agricole din teritoriul raionului Șoldănești

17 iulie 2023

Producătoarele agricole micro, mici și mijlocii din raioanele Telenești, Ungheni, Șoldănești, Briceni, Hîncești și Sângerei, pot obține granturi pentru sporirea eficienței energetice a afacerilor lor și utilizarea energiei regenerabile. Granturile vor fi acordate prin intermediul PNUD, din sursele financiare oferite de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și Guvernul Japoniei.

    Astfel la data de 14 iulie 2023, în incinta Consiliului raional Șoldănești a avut loc sesiunea de informare a producătorilor agricoli din teritoriul raionului Șoldănești, în cadrul proiectului PNUD, ,,Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio – economice și energetice”.

    Dosarele de participare la concursul de finanțare pot fi depuse până pe 4 august 2023, iar mai multe informații despre condiții pot fi accesate http://axa.md/esap/.

    Producătoarele agricole micro câștigătoare, vor obține granturi de până la 6000 dolari SUA, iar producătorii agricoli mici și mijlocii de până la 18.000 dolari SUA. Contribuția financiară a beneficiarilor trebuie să fie de cel puțin 20% din costul total al grantului, dar să nu depășească suma finanțării.

    Pe lângă ajutorul financiar nerambursabil, femeile antreprenoare vor beneficia și de un program complex de consolidare a capacităților în domeniul eficienței energetice.

    Astfel, prin intermediul proiectului „Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio-economice și energetice”, finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, prin intermediul Fondului ONU „Parteneriatul pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă Moldova 2030”, vor fi oferite 30 de granturi pentru trecerea la energia din surse regenerabile și utilizarea tehnologiilor eficiente energetic.

    Cu sprijinul Guvernului Japoniei, oferit prin intermediul proiectului „Răspunsul multidimensional la provocările emergente în materie de securitate umană”, vor fi finanțate alte 30 de inițiative. Pe lângă ajutorul financiar nerambursabil, femeile antreprenoare vor beneficia și de un program complex de consolidare a capacităților.

    Granturile vor fi acordate pentru activități precum: instalarea panourilor fotovoltaice și a utilajelor pentru producerea biogazului, montarea pompelor de căldură, a cazanelor pe biomasă, pentru diverse măsuri de eficiență energetică în cadrul depozitelor și a încăperilor utilizate în procesul de producere, dar și pentru alte activități aferente, care pot contribui la creșterea autonomiei energetice a întreprinderilor agricole micro, mici și mijlocii conduse de femei.

    Problemele ce țin de utilizarea  energiei regenerabile,  au la moment o importantă vitală prin  reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor forme de poluare, precum și în sporirea siguranței aprovizionării cu energie a tuturor sectoarelor ale economiei.

Losenco M., șef-adjunct, Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești