Seminar zootehnic…

20 februarie 2019

La 19 februarie, curent, Direcţia Agricultură şi Alimentaţie (DAA) din cadrul Consiliului Raional Șoldănești, în comun cu Î.S. Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducerea Animalelor (CRARA)  au desfăşurat  un seminar  cu genericul „Beneficiile şi priorităţile însămânţării artificiale la bovine”.

La seminar au fost prezenţi specialiști DAA, expertul zootehnic al Î.S. CRARA, d-na Ala EFTENE,  operatori de însămânţare artificială a bovinelor și medici veterinari.

Seminarul a fost deschis de către șeful DAA, d-nul Andrei MUȚUȚCHI, care a vorbit despre starea sectorului zootehnic raional la moment. În continuare, d-na Ala EFTENE a discutat  despre:

  • dinamica însămînțării artificiale a bovinelor în ultimii ani;
  • rezulatele obţinute în procesul de reproducţie;
  • unele aspecte la însămînțarea artificială a bovinelor;
  • beneficiile montei artificiale;
  • meritele specialiștilor tehnici pe problemele reproducerii animalelor;

Raportorii au pus accent pe rolul social-economic al însămânțării artificiale în zootehnie, alimentarea taurinelor în dependență de destinație, combaterea şi profilaxia bolilor la bovine.

Pentru a avea succes, operatorii şi, mai ales, proprietarii de animale care doresc să execute însămânţările artificiale la bovine din ferma proprie trebuie să cunoască tot mai bine întregul ciclu de reproducţie a animalelor începând cu fătarea, pregătirea pentru însămânţare, manifestarea căldurilor şi momentul optim pentru însămânţare, stabilirea şi mersul gestaţiei, înţărcarea, până la o nouă fătare.

Maxim LOSENCO, specialist în problemele planificării şi prognozării producţiei agricole la Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești