Seminar organizat de Inspecția Financiară

30 octombrie 2018

     Pe data de 25 octombrie curent, la iniţiativa Inspecţiei financiare în incinta sălii de protocol a Consiliului Raional Şoldăneşti a fost organizat o ședință lucrativă cu prezenţa reprezentanţilor autorităţilor publice locale de nivelul I cu tematica “Încălcările tipice constatate în cadrul inspectărilor efectuate la A.P.L. de nivelul I şi II”.

Din partea Inspecției financiare au participat: Bortă Ion –director adjunct al Inspecției Financiare, Ivanțoc Valeriu-șeful Direcției  de Inspectare a finanțelor publice locale,Magnetiuc Ludmila-șeful Direcției Teritoriale inspectare Bălți.Invitați la seminar au fost:reprezentantul Oficiului Teritorial a Cancelariei de Stat în Teritoriu,doamna Lora Grosu, președintele Raionului Șoldănești- Svetlana Rotundu, primarii, contabilii-șefi și secretarii din cadrul autorităților publice locale de nivelul I, funcționari din cadrul Direcției generale finanțe și contabilul șef al Consiliului raional Șoldănești.

La seminar  a fost prezentată informația privind rezultatele inspectărilor efectuate la entitățile din raionul Șoldănești în perioada anului 2017. La ședință s-a discutat în mod general, despre procesul de elaborare şi executare a bugetară,Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice,Gestionarea patrimoniului public,Calcularea şi achitarea plăţilor salariale,Managementul financiar-contabil.

Participanții la seminar au fost informați referitor la dispozițiilor Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice care prescriu obligațiile susceptibile de a fi respectate la realizarea operațiunilor din domeniul  procesului bugetar, pentru a preveni încălcarile și neonformitățile  depistate la acest capitol.

 

Secția administrație publică locală