Seminar organizat de Autoritatea Națională de Integritate

20 noiembrie 2018

Deoarece ne apropiem de finele anului, Subdiviziunea resurse umane, Aparatul președintelui raionului Șoldănești în comun cu Autoritatea Națională de Integritate  la data de 15 noiembrie în  incinta sălii de protocol a Consiliului Raional Șoldănești a organizat și desfășurat un seminar de instruire cu  persoanele responsabile din raion ce ține de completarea Registrului subiecților declarării averii  și a intereselor personale.

La seminar s-a discutat procedura de depunere a declarației de avere și interese personale în format electronic conform Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, fiind abordate următoarele tematici:

  • Obținerea, prelungirea și revocarea semnăturii electronice calificate.
  • Completarea registrului subiecților declarării averii și a intereselor personale.
  • Completarea și depunerea declarațiilor nominalizate în format electronic.
  • Respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.
  • Ordinea de eliberare a certificatelor de integritate.

Declarația   de avere și interese personale se depune anual în perioada de timp de la  01 ianuarie pînă la 31 martie  și în termen de 30 de zile de la angajare/eliberare.

Potrivit prevederilor Legii 158-XVI  Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, candidații selectați de către comisia de concurs în termen de cel mult 2 zile de la desfășurarea concursului  pentru candidații selectați,  solicită de la Autoritatea Națională de Integritate certificate de integritate.

Pentru a primi aceste certificate,concurenții electorali urmează să se adreseze la Centrul Multifuncțional din orașul Șoldănești.

 

LEȘANU NadejdaSubdiviziunea Resurse Umane