Seminar în domeniul relațiilor funciare

14 decembrie 2018

Recent, la data de 13.12.2018, în incinta Sălii de ședințe a Consiliului Raional Rezina, s-a desfășurat un seminar cu tema ”Mediatizarea actelor normative din domeniul funciar și îmbunătățiri funciare”, moderat de specialiști în domeniu, și la care au participat mai multe persoane interesate.

Acțiunea s-a produs la inițiativa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), urmare a faptului că, în adresa instituției respective parvin zilnic solicitări din partea proprietarilor privind soluționarea diferitor probleme din domeniul funciar.

Cele mai frecvente solicitări (întrebări) parvenite din partea proprietarilor țin de: modul de încheiere și înregistrare a contractelor de arendă și subarendă, calcularea cuantumului plății de arendă pentru terenurile agricole, precum și alte bunuri, termenul și condițiile de dare în arendă a terenurilor agricole, folosința apelor la irigarea terenurilor agricole, înregistrarea și înstrăinarea dreptului de proprietate asupra cotelor-părți valorice, etc.

Prin intermediul Direcțiilor Raionale Agricultură și Alimentație Rezina, Șoldănești, Orhei, Telenești și Florești, la seminar au fost invitați din aceste raioane mai mulți specialiști pentru reglementarea proprietății funciare, specialiști DRAA, agenți economici interesați, pentru a avea posibilitatea să afle răspuns la întrebările dumnealor.

Astfel d-na Angela Dogotari, șef de serviciu în cadrul Serviciului politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare a MADRM, a vorbit despre:

  • Folosința apelor la irigarea terenurilor agricole din lacuri/iazuri;
  • Calitatea apelor de suprafaţă pentru irigare;
  • Situaţia actuală în domeniul irigării;
  • Cadrul legal în scopul irigării terenurilor agricole;
  • Folosința apei, priorități de folosință a apei;
  • Stimularea măsurilor de îmbunătățiri funciare.

Colegul dumneaei, dl Vasile Nemțanu, a venit cu mai multe informații în domeniul:

  • Arenda terenurilor agricole și altor bunuri agricole;
  • Metode, principii și stimulări de consolidare a terenurilor agricole;
  • Condiții și proceduri de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilității solului, ș.a.

Participanții la seminar au fost activi, manifestându-și interesul pentru tematica dezbătută și dorind să afle răspunsuri la mai multe întrebări.

Maxim LOSENCO, specialist în problemele planificării şi prognozării producţiei agricole la Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești