Seminar destinat producătorilor agricoli

11 februarie 2019

La 7 februarie 2019 Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Șoldănești a organizat un seminar informativ cu producătorii agricoli din raion privind  aprovizionarea formaţiunilor agricole cu material semincer şi săditor, carburanţi, tehnică agricolă, produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, precum şi comercializarea producţiei agricole. La acest eveniment au participat: conducători și specialiști din colectivele agricole corporative, conducători de gospodării țărănești, fermieri care își prelucrează cotele individual, specialiști în reglementarea proprietății funciare din primării, specialiști din serviciile desconcentrate în teritoriu care activează în domeniul agricol, companii și structuri de comercializare a semințelor, pesticidelor, fertilizanților, carburanților, tehnicii agricole, a sistemelor de irigare.

Cei peste 25 de participanţi la această întrunire au fost familiarizaţi cu varietatea produselor propuse de 15 furnizori şi producători aşa ca: SRL „Agroselect”; SRL „WeTrade”; SRL ”Agrostoc”; Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”; SRL ”AgroDorSucces”; SRL ”Agro Meșter”; SRL ”AgroMotor”; SRL ”AgroDoctor”; ICS ”Limagrain Moldova” SRL; SRL ”Chem Teh Agro”; SRL ”Irrigata Crop Service”; SRL ”Forever”; Fabrica de conserve „Orhei Vit”; SRL „Agrosera- Prim”; Întreprinderea ”Moldaeroservice”.

Seminarul a fost deschis de către șeful Direcției Agricultură și Alimentație (DAA), d-nul Andrei Muțuțchi, care a vorbit despre starea sectorului agrar raional la moment.

La acest eveniment s-a mai discutat și:

  1. Despre unele măsuri în vederea respectării legislației în vigoare cu privire la protecția plantelor, carantina fitosanitară, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.

Cu o informație amplă  în acest sens, s-a împărtăşit dna Zinaida Oprea, Șef  al Secției controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor,din cadrul DRSA.

2. Despre unele  aspecte  legate de pregătirea tractoarelor și inventarului agricol către revizia tehnică și lucrările agricole de primăvară.

 Această informaţie a fost prezentată de către Anatolie Ursachii, Inspector la instituţia ”Intehagro”.

Ulterior prezentărilor au avut loc dezbateri pe tematicile abordate, astfel încît toți participanții la seminar s-au prezentat a fi activi și entuziasmați de rolul acestor întruniri comune.

 

Maxim LOSENCO, specialist în problemele planificării şi prognozării producţiei agricole la Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești