Seminar de instruire în domeniul Sistemului Electronic de Achiziții Publice SIA ”RSAP”- Mtender

21 iunie 2019

La data de 13 iunie curent, la inițiativa directorului Filialei Orhei a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Colun Vitalie, în incinta Sălii de protocol a Consiliului raional Șoldănești s-a desfășurat un seminar de instruire pentru funcționarii publici din cadrul Autorităților Contractante care sunt responsabile nemijlocit de desfășurarea achizițiilor publice, avînd drept scop instruirea participanților în folosirea Sistemului Electronic de Achiziții PubliceSIA ”RSAP”- Mtender. În calitate de formatori au participat consultanți din partea BERD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.


În cadrul seminarului s-a discutat despre cadrul legal, procedurile principale de achiziții publice,structura sistemului Mtender, modul de înregistrare pe platformele electronice de achiziții (PEA), modalitățile de publicare a anunțului de intenție și a planului pe platforme. S-a explicat despre cum are loc împărțirea procedurilor pe loturi, criteriile de atribuire a contractului de achiziții publice ș.a. 
Deși paricipanții la seminar au apreciat eficiența acestui sistem electronic, ei au remarcat că acesta urmează a fi perfecționat definitiv pentru a facilita desfășurarea procedurilor de achiziții publice în termen, avînd drept scop asigurarea instituțiilor aflate în gestiune cu bunurile de necesitate stringentă, pentru care nemijlocit au fost contractate.
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a implementat tranziția la achizițiile publice electronice pentru a asigura o utilizare mai transparentă și mai eficientă a bugetului de stat al Republicii Moldova.

Secția Administrație Publică