Seminar cu producătorii agricoli din raion privind starea culturilor de toamnă şi lucrările agricole de primăvară

26 februarie 2020

Pe data de 20 februarie, curent Direcția Agricultură și Alimentație în comun cu producătorii agricoli din raion, s-au întrunit la o discuţie cu academicianul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” or. Bălţi, dl Boris Boincean. Tematica seminarului a fost „Starea culturilor agricole de toamnă, pregătirea patului germinativ şi efectuarea lucrărilor agricole de primăvară în condiţiile anului 2020”. 

Șeful DAA, d-nul Muțuțchi Andrei, a dat start întrunirii cu mulțumire față de dl academician pentru faptul că a dat curs invitației agenţilor economici pentru a da sfaturi, propuneri și soluții pe tema dată. Tot aici d-lui a evidențiat următoarele:

  • Rezultatele obținute de către AE și indicii de recoltă în anul precedent;
  • Stimulările obținute din partea statului și accesarea programele investiționale de către AE, prin efecturea investițiilor acestora;
  • Cantitatea de precipitații și temperaturi acumulate în ultima perioadă

Academicianul  a relatat întreprinzătorilor agricoli despre mai multe probleme și soluții din domeniul agroalimentar, cum ar fi:

  • Problemele încălzirii globale și intervenția umană;
  • Rolul rotaţiei culturilor în asolament, pentru a reduce cheltuielile legate de folosirea erbicidelor, pesticidelor;  
  • A pus accent  pe problema  rezervelor și deficitului umidităţii  în sol;
  • despre minimalizarea lucrărilor de întoarcere a solului, și multe altele.

Menționăm că respectarea tehnologiilor de cultivare a culturilor de câmp în cadrul asolamentului permit obţinerea producţiilor înalte cu folosirea soiurilor şi hibrizilor de provenienţă autohtonă, potenţialul cărora pe departe nu este realizat. Restabilirea sistemului autohton de producere a seminţelor de calitate biologică înaltă în Republica Moldova necesită a fi recunoscută ca o prioritate strategică în asigurarea securităţii alimentare a ţării.

Pe parcursul discuţiei a atras atenţia şi la un şir de măsuri, privind protecţia şi îmbunătăţirea fertilităţii solului ca principal mijloc de producere din punct de vedere economic, social şi ecologic. S-a referit la cantităţile macro- şi microelementelor exportate din sol cu roadele a diferitor culturi, la cantităţile de elemente necesare de a fi reîntoarse în sol, la măsurile întreprinse pentru păstrarea bunului nivel a proprietăţilor fizice şi chimice ale solului.

  Prin participarea la asemenea instruiri, agricultorii au posibilitatea de a acumula informaţii utile în munca de zi cu zi. Participanții la discuții și-au expus părerea despre necesitatea întâlnirilor mai frecvente între agenții economici, conducerea raionului și serviciile desconcentrate pentru rezolvarea mai eficientă a problemelor apărute pe parcursul activității.
La finele seminarului, drept concluzie a fost făcută o sinteză generală privind situația existentă în Republica Moldova, îmbinarea diverselor metode de prelucrare a solului sub diferite culturi în asolament orientate spre folosirea îngrășămintelor organice și păstrarea maximă a structurii solului, considerată a fi cea mai optimă soluție.

Losenco Maxim , Specialist Direcția Agricultură și Alimentație