Şedinţă solemnă cu ocazia Zilei Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din administraţia publică locală

1 februarie 2019

           Cu ocazia  Zilei  Autonomiei  Locale şi a lucrătorului din administraţia  publică locală, în sala de protocol a Consiliului Raional Şoldăneşti s-a desfăşurat o şedinţă festivă în cadrul căreia au fost adresate un  şir de mesaje de respect şi consideraţie faţă de agajaţii din această sferă atît de importantă pentru populaţia din teritoriu. Autonomia locală este un domeniu de activitate care activează întru satisfacerea unei game largi de drepturi şi interese ale cetăţenilor din colectivităţile locale. Totodată aceasta reprezintă piatra de temelie al   principiului constituţional al  descentralizării serviciilor publice, care constituie unul din pilonii democraţiei şi a statului de drept. În acest sens, şi a  fost instituită această zi de sărbătoare profesională pentru a se aduce consideraţie şi pentru a se exprima respectul şi preţuirea pentru lucrătorii din adminsitraţia publică locală.   Ei, reprezentînd acea categorie de funcţionari care se află cel mai aproape de cetăţeni, care le cunosc doleanţele şi necesităţile din  sursă primară, şi anume din contactul lor zilnic cu ei .

La aceast eveniment pe lîngă angajaţii secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional, a fost prezentă şi vicepreşedintele raionului Şoldăneşti, doamna Nina Florea, care  a ţinut să-şi exprime aprecierea şi tot respectul faţă de angajaţii din administraţia publică locală de ambele niveluri în  felul următor:

Stimați colegi! Această zi este modalitatea noastră de a ne exprima recunoştinţa, aprecierea şi sprijinul pentru autorităţile publice locale. Este un gest extrem de necesar mai ales în aceste timpuri dificile, cînd volumul problemelor cu care Vă confruntați zi de zi este mult mai mare decît resursele de care dispuneţi și care nu întotdeauna acoperă necesităţile existente…Țin să-mi exprim  gratitudinea pentru munca pe care o realizați, pentru abnegaţia și profesionalismul pe care îl demonstrați în activitatea cotidiană.Vă mulțumesc pentru munca și devotamentul zilnic, și vă doresc în continuare mult succes întru realizarea obiectivelor stabilite și a angajamentelor asumate față de cetățeni.”

              Sărbătorirea „Zilei autonomiei locale  şi a lucrătorului din administraţie publică locală”  la data de 1 februarie a fost instituită prin Hotărîrea de Guvern Nr. 75 din 08.02.2012, avîndu-se în vedere importanţa asigurării autonomiei locale în procesul edificării şi consolidării statului de drept şi apreciindu-se rolul deosebit al reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor cetăţenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităţilor locale, precum şi în scopul susţinerii şi promovării valorilor democratice consfinţite în Carta Europeană a Autonomiei Locale. Acestă zi importantă vine să confere o valoare şi însemnătate  majoră   efortului zilnic   depus de lucrătorii din adminsitraţia publică locală la furnizarea unor servicii de utilitată publică, menit să servească drepturilor şi intereselor vitale ale fiecărui cetăţean.Lucru posibil, doar printr-un exces de generozitate, nobleţe şi abilitatea de conciliere a interesele publice cu cele private , în scopul prosperării colectivităţilor locale  şi a ţării în general.

 Secţia Administraţie Publică Locală